Laatste editie
Twitter

Situatie Jaap Edenbaan:
De baancommissie heeft geregeld overleg met de baandirectie, en meldt het volgende:
De directie heeft aangegeven deze week, vermoedelijk woensdag, met een nieuw bericht te komen over de aard en omvang van het technische probleem. Zij heeft ook aangegeven dat de geplande heropening van de ijsbaan op 7 november a.s. nog niet met zekerheid vast staat. Aangezien er een direct verband bestaat tussen de omvang van de schade en de omvang van de compensatie hebben wij geconstateerd dat daarover pas zinvol kan worden gesproken als de ijsbaan heropend is. Zodra dat moment daar is zullen wij een reële compensatie opeisen.
De directie van de Jaap Edenbaan heeft aangegeven dat zij de huidige situatie zeer betreurt en zich bewust is van het ongenoegen van de schaatsers en schaatssters, van uw vereniging en van de baancommissie. Voorts hebben zij aangegeven dat de ijsbaan vlak voor de start van het schaatsseizoen technisch uitvoerig is onderzocht en is goedgekeurd, reden waarom zij suggesties van achterstallig onderhoud tegenspreken.

Uitwijkmogelijkheden
De  Kennemerland ijsbaan biedt  deze week aan KNSB- abonnementhouders weer de mogelijkheid om met hun Jaap edenbaan abonnement te komen schaatsen op de uren:
Donderdag 3 november van 18.15 tot 19.15 uur;
Zaterdag 5 november van 07.00 tot 08.10 uur;
Abonnement van de Jaap Edenbaan meenemen.
Ja, het zijn natuurlijk de uren die in Haarlem niet vol bezet zijn, en we hebben ook gehoord dat het voor de meesten op deze uren niet lukt.
We hebben dan ook gekeken naar alternatieven. Zoals al eerder bericht zijn er al acties in gang gezet om met de recreantengroepen in Haarlem te gaan schaatsen.
Ook de KNSB-rijders hebben al een aanbod gekregen op een mooi uur afgelopen maandag.
Tevens zijn er spontane acties om met een stel Poelsterren in Hoorn te rijden.
Heb je dit alles gemist en wil je aansluiten, geef dit door aan   Tcommissie@poelster.nl.