Laatste editie
Twitter

Afgelopen vrijdag waren de aikido kyu-graden examens op onze hoofdlocatie in Woerden. De leerlingen van alle zeven locaties van Aikido Groene Hart doen daar centraal hun examen. Vier docenten volgen momenteel de leraren opleiding Niveau 3 bij de bond Aikido Nederland. Een van de praktijk opdrachten van deze aankomende leraren is dat ze lagere kyu-graden examens moeten afnemen. Vrijdag waren in totaal iets van vijftig examen kandidaten. De grootste groep, bijna de helft, had hun eerste (zesde kyu) passage. We hadden de hele zaal tot onze beschikking en voor de zekerheid banken voor publiek ingericht zodat ze konden kijken. Er komen steeds meer kijkers bij de examens, wat overigens erg wordt gewaardeerd.

 

kerststage-in-leiden-dec-2016

In groepjes van acht kandidaten tegelijk werden twee leerlingen tegelijkertijd voor een leraar in opleiding geplaatst. Klassikaal werden de examens groepsgewijs afgenomen. De leraren gaven na de examens feedback en verbeterpunten mee aan de deelnemers. Vanaf 12 jaar tot en met ouder dan zestig was de doelgroep die avond. Jong en oud; mannen en vrouwen. Heel fraai om te zien dat aikido zo’n brede maatschappelijke doelgroep kent. De hogere kyu-graden examens werden afgenomen door Peter van Lier, de hoofdinstructeur. In totaal zijn er 46 kandidaten geslaagd voor hun examen afgelopen vrijdag. Proficiat allen!

 

De zaterdag daarop waren de dan-graden examens in Leiden. Aikido Groene Hart valt regionaal onder Leiden en daar worden de examens van zwarte band en hoger afgenomen. Er waren van ons uit vijf kandidaten die opgingen voor de zwarte band: Agnes (Woerden), Benjamin (Kamerik), Danny (Bodegraven), Joost (Woerden) en Jorn (Woerden). Agnes en Danny zijn leraren op de hoofdlocatie. Benjamin is dojohouder van Kamerik. En Joost is de dojohouder van Uithoorn. De dojo in Uithoorn is per september dit jaar gestart. Het waren prachtige examens waar ook keihard aan gewerkt is door de betreffende kandidaten. Alle vijf geslaagd!