Laatste editie
Twitter

Een vereniging kan niet draaien zonder sponsoren en vrijwilligers!
Het bestuur is zich er van bewust dat wij zonder de ondersteuning van sponsoren en vrijwilligers, in welke vorm dan ook, niet goed kunnen functioneren en waardeert het zeer dat u onze club een warm hart toedraagt.
Met uw bijdrage hebben wij als vereniging dit jaar weer mooie evenementen kunnen organiseren. Wij hopen ook op uw steun voor het komende jaar.

Op zaterdag 28 oktober a.s. organiseren wij de jaarlijkse sponsor- en vrijwilligersavond om onze sponsoren en vrijwilligers van het afgelopen jaar te bedanken.
Graag horen we uiterlijk zondag 22 oktober of u en uw partner wel of niet aanwezig zal zijn via het antwoordformulier op www.tvdrv.nl/antwoordformulier.
Het programma is als volgt:

18.00 uur                      Ontvangst

18.00 uur – 21.00 uur    Borrel en buffet

21.00 uur – ……..          1e TVDRV Pubquiz
Pubquiz
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de sponsor- en vrijwilligersavond dit jaar afgesloten met een Pubquiz i.p.v. een feestavond.
Verschillende onderwerpen en natuurlijk tennis gerelateerde vragen komen aan bod. Naast de Pubquiz wordt er ook een zogenaamde ‘petje op, petje af’ ronde gehouden. Aansluitend aan de Pubquiz wordt voor gezellige muziek gezorgd.

Natuurlijk rekenen we ook op jouw deelname tijdens deze gezellige Pubquiz! 😉
In verband met de organisatie ontvangen wij uw inschrijving voor de Pubquiz bij voorkeur voorafgaand aan deze avond.
Teams bestaan uit maximaal uit 3 personen waarbij één persoon in ieder geval lid moet zijn van onze verenging.
Klik hier om in te schrijven voor de Pubquiz