Laatste editie
Twitter

Amstelveen, 21 december- Het Sportbedrijf Amstelveen heeft haar medewerkster Saskia van der Meer aangesteld als Beweegcoach in de wijk Bankras/Kostverloren. Zij zal in deze wijk onderzoeken welke sport- en beweegbehoeften er zijn bij de inwoners van jong tot oud. Daarnaast is zij op de hoogte van bestaand aanbod in de wijk en onderhoudt contacten met de verenigingen, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties om in samenwerking met hen de wijkbewoners (nog) meer in beweging te krijgen.

saskia-van-der-meer-large

Gezond en fit

Bewegen heeft als doel om gezonder en fitter te worden, maar zeker ook om anderen te ontmoeten, dus is ook een middel om sociale contacten te leggen. Saskia zal daarom nauw samenwerken met de wijkcoach Sanne Joosen.

Bewegen op recept

In Bankras/Kostverloren zal “Bewegen Op Recept” (BOR) ingevoerd worden. Via ‘BOR’ worden inactieve bewoners door de eerstelijnszorg doorverwezen naar de beweegcoach en de fysiotherapeut. Zij zullen samen met de inwoners zoeken naar een passende beweegactiviteit en hen dan begeleiden naar geschikt aanbod. Als er belemmeringen zijn, wordt samen gekeken hoe die opgelost kunnen worden.

 

Echt maatwerk

Als er behoefte is aan meer of nieuw laagdrempelig beweegaanbod zal de beweegcoach op zoek gaan naar een aanbieder of nieuwe initiatief nemers en hen ondersteunen bij het realiseren van nieuw beweegaanbod. De beweegcoach gaat zorgen dat het belang (en plezier) van bewegen onder de aandacht gebracht wordt.

 

Bewegen komt op de kaart in Bankras-Kostverloren!!

Saskia zal in de nabije toekomst regelmatig in Alleman en het gezondheidscentrum MCB (Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 en 3 in Amstelveen) aanwezig zijn. Tot die tijd kunt u haar, voor al uw vragen en of informatie, bereiken via 088 8585104 of u kunt een email sturen naar s.van.der.meer@sportbedrijfamstelveen.nl.