Laatste editie
Twitter

Achttien jaar geleden werd het eerste toernooi om de Boulestreektrofee georganiseerd door afdeling 09 van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. De opzet van dit toernooi was een ietwat bijzondere. De verenigingen bin afdeling 09 werden uitgenodigd om met een team van zes spelers deel te nemen aan dit ééndagstoernooi. De teams moesten samengesteld zijn uit bestuurs- en en commissieleden van de vereniging. Er werden vier triplettenpartijen gespeeld en de tripletten waren steeds samengesteld uit spelers van drie verschillende verenigingen. Het hoofddoel van dit toernooi was namelijk elkaar beter te leren kennen, contacten te maken en samenwerking te bevorderen. De individuele resultaten van de spelers van een vereniging werden bij elkaar opgeteld en daarmee werd een eindstand opgemaakt. De vereniging met de meeste winstpartijen en zonodig het beste puntsaldo werd voor één jaar houder van de Boulestreektrofee.

Aan het eind van dit jaar gaat een nieuwe organisatiestructuur van de NJBB van start en de huidige dertien afdelingen gaan op in acht districten. Boule Union Thamen is dan onderdeel van het grootste district. Het district West kent dan 35 verenigingen met 22 overdekte accommodatie. Met het opheffen van de afdelingen komt er natuurlijk ook een eind aan de boulestreektrofee. De editie nummer achttien was dan ook de laatste. Helaas traden niet alle verenigingen van de afdeling in Bodegraven aan, maar de dertien deelnemende verenigingen plus een tteam van het afdelingsbestuur/wedstrijdcommissie hadden een mooie dag. Het team van Boule Union Thamen bestond uit Marja de Ru (voorzitter), Piet ten Brink (penningmeester), Jeroen Stiekema (wedstrijdcommissie), Ria van Beek (kledingbeheer), Ina Hoekstra (kantinecommissie) en Henk van Rekum (redactie clubblad). Het team werd aangevoerd door Günther Jacobs (bestuurslid wedstrijdzaken). De spelers gingen als een speer van start met vijf overwinningen in de eerste speelronde. De tweede speelronde was wat minder met slechts twee overwinningen. In ronde drie werd dat gelukkig weer goed gemaakt met wederom vijf overwinningen en de vierde ronde werd met vier overwinningen afgesloten. Daarmee kwam het totaal op 16 overwinningen met een puntensaldo van + 55. Dit was voldoende voor de totaaloverwinning. Op de tweede plaats eindigde de vereniging Lijnden. De winnaar van 2015 , het afdelingsteam, eindigde als derde. In dit team speelde ook een lid van Boule Union Thamen. Joan van Rekum is namelijk secretaris van het afdelingsbestuur.

Het was de derde keer dat Boule Union Thamen de trofee won. Eerder gebeurde dat in 2006 en 2012. Het is nu afwachten of iets dergelijks ook weer in het district opgezet gaat worden.

 

De volgende activiteit van Boule Union Thamen is de Vrijdagavondcyclus op 22 en 29 juli, aanvang 19.30 uur. Dit is toernooi over twee speelavonden met deelname van doubletten van andere verenigingen. Op dit moment staat het aantal inschrijvingen op 23. Naast de avondprijzen zijn er extra prijzen voor de drie beste equipe over twee avonden..

Wilt u meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan onze website www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, tel. 0297-565377, email redactie@buthamen.nl.