Laatste editie
Twitter

Amstelveen, 11 december 2015 – Elk jaar stelt de gemeente Amstelveen een prijs van 2.500 euro beschikbaar voor de “Sportvereniging van het jaar”. De jury bestaande uit Tjipke Bokma (beleidsmedewerker sport, gemeente Amstelveen), Gerard Hulsman, Jitze Bakker en Jaap Prent (raadsleden, gemeente Amstelveen) onder supervisie van Dave Offenbach (Sportbedrijf Amstelveen), is vandaag bijeen geweest voor de nominaties.

Bij de nominaties is naar de volgende punten gekeken:

  • “Amstelveens”
  • speciale aandacht voor (groepen)jongeren, senioren (55+), vrijwilligers en/of mensen met een handicap;
  • bijdrage aan bevordering van samenwerking, integratie en/of gemeenschapszin in onze samenleving
  • accent op “fairplay”;
  • organiseren van speciale evenementen;
  • buitenschoolse opvang;
  • opzetten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten met “school en de buurt”.
  • bijzondere gebeurtenissen (b.v. jubilea, nieuwe start),
  • aandacht voor talentontwikkeling
  • in het oog springende toekomstvisie

De volgende verenigingen zijn genomineerd:

Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan

De jury nomineert deze vereniging voor hun openheid naar alle belangstellenden voor Jeu de Boules, hun vele initiatieven om de sport bekendheid te geven buiten hun doelgroep en hun grote inzet voor de ouderen.

Schaakvereniging Zukertort

De jury nomineert deze vereniging voor hun actieve deelname aan de schaakweek, hun inzet bij de promotie van schaken op scholen, de stabiliteit van de vereniging en de kwaliteit van de schakers.

Chung Do Kwan Tae Kwondo

De jury nomineert deze vereniging voor de passie die vereniging uitstraalt, de inzet voor de vele speciale doelgroepen, de uitgebreide promotie van de sport en de vele clinics op scholen.

De winnaar van de titel “Sportvereniging van het jaar” zal bekend gemaakt worden op de kampioenenhuldiging van de gemeente Amstelveen op 21 januari 2015 in de Emergohal te Amstelveen. De prijs zal door wethouder Peter Bot uitgereikt worden. Hij zal daarbij het juryrapport met daarin de uitgebreide motivatie bekend maken. De kampioenenhuldiging is uitsluitend op uitnodiging bij te wonen.