Laatste editie
Twitter

PERSBERICHT

 

Woerden, 4 maart 2014

 

Nieuwe Stichting Bedrijfsaikido Nederland

De stichting Bedrijfsaikido is ontstaan vanuit Aikido Nederland en werkt nauw samen met Sport en Zaken van NOC/NSF. Het betreft een groep van zo’n twaalf full professionals aikidoka’s die allen Rijksgekwalificeerd zijn opgeleid, ook wel de Gildeleden genoemd. Peter van Lier van Aikido Centrum Woerden is een van de gildeleden. Alle gildeleden zijn lid van een federatie aangesloten bij de Aikido Bond Nederland en hebben besloten om, ondanks de verschillen in hun stijl en achtergrond, de krachten met elkaar te bundelen. Deze aikidoka’s hebben ervoor gekozen hun passie op permanente basis te gaan leven en over te dragen aan anderen in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de maatschappij.

In veel bedrijven, organisaties en instellingen is sprake van veel druk en hectiek. Dit is ingegeven door het roerige moderne leven en het snel veranderende economische klimaat. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de mensen die werkzaam zijn in deze instituten. De stichting Bedrijfsaikido kan een bijdrage aan leveren aan deze flexibiliteit: het mentale effect van het op fysiek niveau leren absorberen en meebewegen van en met de veranderingen, om zo toe te werken naar een conflictoplossing zonder geweld. Het maakt mensen alert en soepel van lijf en geest. Bovendien brengt aikido mensen letterlijk in beweging en maakt positief voelbaar in de workshops en trainingen wat het je oplevert als je flexibel gaat meebewegen in plaats van weerstand blijven hangen.

De stichting Bedrijfsaikido Nederland is een gilde van aikidoka’s welke beroepsmatig aikido inzetten als trainer, coach of instructeur. Er zijn door de Gildeleden om te beginnen de voorbije periode een aantal gezamenlijke producten ontwikkeld vooralsnog voor de volgende vier gebieden: Bedrijf & Organisatie, Onderwijs en Welzijn, Re-integratie en Vitaliteit, Weerbaarheid in de Publieke sector. Door de bundeling van ervaring en expertise binnen verschillende sectoren van het bedrijfs- en maatschappelijk leven kunnen wij een breed scala van workshops en trainingen aanbieden. Daarnaast ervaren de gildeleden het als een uitdaging om een workshop op maat te leveren gekoppeld aan het thema dat speelt binnen het instituut. Bovendien waarborgt onze bundeling kwaliteit, ook wanneer er met grotere groepen mensen gewerkt wordt.

Meer informatie

Voor vragen over dit bericht kan contact worden opgenomen met Peter van Lier van Aikido Centrum Woerden (info@aikidowoerden.nl).