Laatste editie
Twitter

De vereniging Aikido Centrum Woerden heeft aardig wat ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen jaren: een extra groep voor kinderen met een beperking, uitbreiding van de kindergroepen en extra volwassengroepen. Vorig jaar was al de extra locatie in Wilnis en per dit seizoen weer twee nieuwe locaties: Kamerik (kinderen) en Loenen (volwassenen). Het kon haast niet anders dan de naam van de vereniging te wijzigen naar een naam die qua spreidingsgebied meer de lading dekt. Deze nieuwe naam is haast een logische: Aikido Groene Hart, want al deze locaties liggen binnen dit gebied. Vorige week was het al natuurlijk al eerder bekend onder de leden van de vereniging; deze week zijn de gewijzigde statuten getekend bij Notaris meester Vonk te Schoonhoven.

De uitbreiding is vooral te danken aan gemotiveerde leerlingen. Een aantal van de leerlingen bij onze vereniging had het in zich om verder te groeien. Deze zijn door ons gespot of hebben zich zelf aangemeld met deze wens. Om deze zelfontplooiing te stimuleren is er een intern opleidingstraject in elkaar gezet waar we deze aankomende leraren ervaring kunnen laten opdoen en waarin we ze maximaal kunnen begeleiden. Vervolgens hebben we een extra lesavond op de maandag in het leven geroepen. Deze leraren draaien nu om toerbeurt een les op de maandag. Dat was een mooie oplossing voor hen, want het kost veel tijd om dit naast je huidige werk te doen.

 

De eerste leraar die graag een eigen groep mensen om zich heen wilde verzamelen was Richard ten Katen uit Wilnis. Om dit verlangen te kunnen realiseren, hebben we een formule gevonden waar de vereniging feitelijk de voorinvesteringen doet en de risicodrager is. De opbrengsten van de locatie stoppen we in de kosten voor de opleiding van de betreffende leraar: een EHBO opleiding, een BHV opleiding en het volgen van de Rijkserkende lerarenopleidingen bij de bond Aikido Nederland. Na zo’n vier jaar kunnen ze besluiten op welke manier ze verder willen met hun eigen locatie. Het staat ze dan vrij om zelfstandig te worden of bij ons te blijven. Het voordeel van een overkoepelende verenging is dat zij voorlopig niets te maken hebben met alle administratieve rompslomp en zich maximaal kunnen oriënteren op hun eigen vooruitgang.

 

Aikido is een prachtige krijgskunst voor deze tijd. Het leert je zowel fysiek als mentaal naar een oplossing te zoeken zonder te vechten en zonder elkaar te beschadigen. Dat is een heel ander vertrekpunt dan waar de meeste mensen nu van uitgaan. Tijdens onze workshops op de scholen zijn leerlingen altijd verrast als ik vertel dat ‘aikido een vechtkunst is, waar het de kunst is om juist niet te vechten.’ Als ik demonstreer dat wij de ander met gemak uit balans halen als deze aanvalt – en dat er bij die ‘aanvaller’ geen negatief gevoel overblijft na een actie, roept dat altijd weer verbazing en verwondering op. De leraren van Aikido Groene Hart dragen met plezier en passie dergelijk gedachtengoed verder uit op hun eigen locaties. Het naleven en -streven van deze filosofie, daar wordt volgens ons iedereen alleen maar beter van.”

 

Meer informatie

Voor vragen over dit bericht kan contact worden opgenomen met Peter van Lier van Aikido Groene Hart (info@aikidogroenehart.nl).

Peter van Lier (mei 2014)