Laatste editie
Twitter

Afgelopen week waren de aikido examens bij Aikido Groene Hart. Voor de mini aikidoka’s hadden we ditmaal een bijzondere vorm gekozen. Pionnen in het midden van de mat verspreid als een soort laan. De pionnen waren natuurlijk grote bomen. Achter de bomen lagen telkens zes boeven. Het kindje dat examen moest doen, zou door de laan lopen en om beurten door de boeven overvallen worden. Een voor een werden de boeven dan geworpen en zo liep de aikidoka naar de andere kant van de laan. Daar kregen ze een high-five van een andere leraar en een aantekening op hun aikido diploma. Tussendoor wisselden de boeven van rol. Een geweldig succes op alle drie de locaties Kamerik, Vleuten en Woerden.

De vrijdag waren de kyu-examens voor de volwassenen. De lagere kyu-graden werden centraal afgenomen door de dojohouders van de diverse locaties. De hogere kyu-graden examens werden afgenomen door de hoofdinstructeur Peter van Lier. Er zijn in totaal vanuit zeven locaties vijfendertig kandidaten geslaagd. Vanwege het aantal werden de examens groepsgewijs afgenomen. Er komen steeds meer kijkers af op de kyu-graden examens wat erg gewaardeerd wordt door de aikidoka’s die examens doen. Het publiek gaf achteraf terug dat het op deze wijze erg leuk is om te zien wat de vorderingen zijn die je doormaakt als aikidoka in het bewegen. Allen kregen een daverend applaus van de toeschouwers.

Afgelopen zaterdag waren de dan-graden examens, zwarte band en hoger, in Leiden.

Drie zwarte banden voor Aikido Groene Hart (mrt 2017)

Deze worden afgenomen door Marc Jongsten, zesde dan aikikai. Dit examen wordt altijd gekoppeld aan een stage, de zogenaamde Lentestage. Vanuit Aikido Groene Hart zouden hier drie aikidoka’s opgaan voor hun examen. Een van hen was de jonge leraar Jesse van der Wilt uit Kamerik. Verder waren Nico van Leeuwen (Woerden) en Martin van Stokhem (Noorden) aan de beurt voor hun zwarte band passage. Na een intensieve training van twee uur, slaagden alle drie de kandidaten met een keurig, beheerst en prachtig examen. Alle drie kregen ze mooie complimenten van Marc, helemaal onze jonge trotse leraar uit Kamerik.