Laatste editie
Twitter

De eerste informatie avond verliep goed, een heleboel mensen waren op de uitnodiging afgekomen. Michael Rutten, voorzitter van Stichting Reanimatie Team de Ronde Venen vertelde hoe hij bij het opzetten van een reanimatie team is gekomen en wat het team inmiddels heeft bereikt. Zo heeft de stichting o.a. een nominatie behaald als vrijwilligersorganisatie 2013, gecertificeerd door de Landelijk SOS Alarm Hulpdienst maar ook is de stichting een reanimatie partner geworden van de Nederlandse Hartstichting. Er is een hoop werk verzet, maar er moet ook nog een hoop gebeuren.

Er zijn ook een aantal gastsprekers die hun ervaring komen delen, John van Engelen, Hoof MKA van de RAVU gaf aan dat hij blij was met het burgerinitiatief en gaf aan dat hij al gesprekken heeft gehad met Michael en de gemeente. Michael kwam in het eerste gesprek al zeer gedreven aan, John vertelde dat de gemeente de Ronde Venen de derde gemeente zullen zijn die zich aansluiten bij de Ravu. In het eerste gesprek wat John van Engelen, Alian de Jong van de gemeente de Ronde Venen en Michael Rutten hebben gehad ging over het tot stand komen van het reanimatie team, maar ook wat de eisen zijn waaraan het reanimatie team zou moeten voldoen, maar Michael liet zich niet uit het veld slaan en ging hard aan de slag. Michael gaf aan dat hij een geweldig bestuursteam achter zich heeft staan en dat is ook echt nodig. Er warden vragen gesteld aan John, zo was er een vraag, er is in Abcoude een team Stichting Kloppen hart, John van Engelen gaf aan deze stichting helemaal niet te kennen en daarbij gaf hij ook aan dat hij geen burgerinitiatieven toe kan laten bij de Ravu, alles gaat via de gemeente, het initiatief van Michael Rutten daarmee word een convenant mee afgesloten, verdere initiatieven kunnen zich aansluiten bij het Reanimatie Team de Ronde Venen. Wanneer zij zich daarbij hebben aangemeld zullen zij ook meldingen ontvangen.

 

Michael Rutten gaf het woord aan Monique Meijer, politie agent gemeente de Ronde Venen. Monique vertelde haar ervaringen als politievrouw, dat het een goed initiatief is omdat de hulpdiensten niet altijd snel ter plaatse kunnen zijn, maar wat wel geldt voor de vrijwilligers is dat zij zich dienen te houden aan de verkeersregels, zorg dat auto’s zo worden geparkeerd dat de ambulance’s er gemakkelijk er door kunnen. Monique heeft al heel wat reanimaties meegemaakt, en geeft ook aan dat men zich na een reanimatie wel moet gaan meldden bij het na-zorg team die is opgezet door het bestuur. Praat er over, deel de ervaringen want elke reanimatie dan ook kan emotioneel zwaar zijn.

 

Michael bedankte John van Engelen en Monique Meijer met een bos bloemen die gesponsord werden door een Chrissy’s bloemen uit Amstelveen. Michael nam het woord over en beantwoorde een aantal vragen, zo kwam er een vraag “wanneer men naar een reanimatie is geweest en dit een impact heeft gehad, men zich ziek meld bij de werkgever en daardoor zijn baan verliest, is men daarvoor verzekerd”, antwoord vanuit de Stichting, iedereen die bij de stichting is aangemeld is automatisch verzekerd bij de Gemeente de Ronde Venen als vrijwilliger, de gemeente heeft daarvoor een verzekering afgesloten en is op te vragen bij Tympaan de baat.

 

 

 

Deze verzekering biedt alleen dekking wanneer u als vrijwilliger wordt ingezet, niet in de privé situatie. Bij een reanimatie melding bepaalt u zelf of u gaat of dat u niet gaat, wij mogen er hopelijk vanuit gaan dat wanneer er een melding zich voordoet dat we zo veel mogelijk hierop af zullen gaan.  De verzekering is er alleen voor wanneer men bijv. wat om laat vallen bij een reanimatie melding.

 

Om 21.00 werd er pauze gehouden, onder het genot van een kop koffie/thee waren er ook cupcakes die werden aangeboden door www.cupcakfeest.com de pauze duurde ongeveer 20 minuten.

 

Michael Rutten verwelkomde de aanwezigen en stelde Wil van Dam voor, zij is bestuurslid van het reanimatie team Wijk bij Duurstede. Wil vertelde hoe hun ervaringen zijn geweest m.b.t. de oprichting.

 

Aan het eind van de avond was Frank Straathof aan het woord hij vertelde over de cursus die hij geeft, waarom het belangrijk is mee te werken aan het na-zorg team en er werden de behaalde certificaten uitgereikt aan de vrijwilligers die de eerste waren die de opleiding hadden gevolgd via Stichting Reanimatie Team de Ronde Venen.

 

Michael bedankte iedereen voor de aandacht en aanwezigheid en nodigde iedereen uit om tijdens de inschrijving, aanmelding dit te doen onder het genot van een glas champagne welke werd aangeboden door de Amstelhoek Champagne.