Laatste editie
Twitter

De jury vond het nog nooit zo moeilijk om tot een besluit te komen over de nominaties voor sportvereniging van het jaar.

8 verenigingen hebben een aanmelding ingestuurd:

 

 • Stichting Rolstoeldansen Amstelveen
 • Dance Improvement
 • HV Myra
 • S.V.U Okeanos
 • AV Startbaan
 • MBCA
 • Duikteam Nemo
 • Shotokan Karake vereniging Amstelveen

 

In de aanmelding hebben de verenigingen antwoord gegeven op de volgende jury vragen:

 • Heeft uw vereniging aandacht voor (groepen) jongeren, senioren (55+), vrijwilligers en/of mensen met een handicap?
 • Levert uw vereniging een bijdrage aan bevordering van samenwerking, integratie en/of gemeenschapszin in onze samenleving? Voert u bijvoorbeeld een actief beleid tegen discriminatie van homoseksuelen?
 • Heeft uw vereniging het afgelopen jaar speciale evenementen georganiseerd?
 • Hebben leden van uw vereniging het afgelopen jaar uitzonderlijke sportieve prestaties laten zien?
 • Heeft uw vereniging deelgenomen aan samenwerkingsprojecten waarin school en/of de buurt centraal staan?
 • Heeft uw vereniging aandacht voor talentontwikkeling?
 • Heeft uw vereniging aandacht voor innovaties en/of past uw vereniging vernieuwende inzichten toe binnen de vereniging?
 • Heeft uw vereniging een in het oog springende toekomstvisie?
 • Heeft uw vereniging een groeiend aantal Amstelveners aan het sporten/bewegen gekregen?

 

De jury bestond uit de raadsleden Rob Ellermeijer, Robert Zuidbroek, Stieneke Kruijer, Sandra van Engelen en de beleidsambtenaar sport Tjipke Bokma

 

Het is de mening van de jury dat alle verenigingen dit jaar een grote bijdrage hebben geleverd aan de sport en aan Amstelveen, getuige het feit dat alle verenigingen genoemd zijn in de nominaties van de afzonderlijke juryleden. Uit de eerste juryronde kwam geen unaniem besluit. Dit is in de geschiedenis van de prijs nog niet eerder voorgekomen. Er is een tweede overleg nodig geweest om tot de volgende nominaties te komen:

 

Genomineerd voor de Sportvereniging van het jaar 2017 zijn:

(in alfabetische volgorde)

 

 • AV Startbaan
 • HV Myra
 • MBCA

 

Tijdens het Amstelveens Sportgala op vrijdag 9 februari in het Amstelveen College wordt de winnende vereniging bekend gemaakt. Het Sportgala is alleen op uitnodiging te bezoeken.