Laatste editie
Twitter

De gemeente Amstelveen, GGD en Sportbedrijf Amstelveen starten met Actief Plus.  Actief Plus is een online programma. Het is ontwikkeld om deelnemers een online ‘advies-op-maat’ te geven dat helpt beweeggewoonten vast te houden of te verbeteren.

Deelnemers ontvangen binnen 4 maanden  een aantal persoonlijke adviezen en tips om meer te gaan bewegen. Deelnemers die al voldoende bewegen krijgen informatie over hoe zij dat het beste vol kunnen houden. Er wordt informatie gegeven over wandel en fietsroutes en de sportmogelijkheden  in Amstelveen , waaronder GALM.

Ruim 1600 inwoners tussen 56 en 70 jaar in de wijken Bankras/Kostverloren ontvangen een uitnodigingsbrief om deel te nemen. Het programma start met het invullen van een vragenlijst. Dit kan online  door in te loggen op de Actief Plus website. Degene die geen internet heeft kan meedoen door de vragenlijst schriftelijk aan te vragen.

Actief Plus is de afgelopen jaren in verschillende regio’s in Nederland uitgevoerd. Deelnemers waren enthousiast en bewogen meer na deelname.

Heeft u vragen? U kunt vanaf maandag 5 oktober contact opnemen met Saskia van der Meer, Sportbedrijf Amstelveen, tel. 088-8585104. Email:  s.van.der.meer@sportbedrijfamstelveen.nl