Laatste editie
Twitter

Sportkrant Amstelland
Grutto 18
3641 TB Mijdrecht

+31 (0) 297-242432
+31 (0) 6-10909293
info@sportkrantamstelland.nl

KvK nr: 30266925

BTW id: NL002169512B80

NL65RABO 01369.10.505

Privacyverklaring AVG van Uitgeverij René Vega Media

Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG )

Uitgeverij René Vega Media – Grutto 18 – Mijdrecht.

Kamer van Koophandelnummer : 30266925

  1. De klantgegevens die door René Vega Media aan de klant wordt gevraagd zullen uitsluitend worden gebruikt om de factuur op de juiste manier op te stellen en dit document op het juiste adres af te kunnen leveren. Deze klantgegevens worden uitsluitend door de eigenaar van René Vega Media gebruikt.
  2. De gegevens die door de klant zijn opgegeven zullen we stilzwijgend ieder jaar weer verlengen, tenzij de klant in een schriftelijk verzoek aangeeft om de gegevens uit alle bestanden te verwijderen.
  3. De gegevens kunnen ten alle tijden worden opgevraagd ter inzage of ter rectificatie of om alle gegevens te wissen uit ons bestand. Dat kan doorgegeven worden via info@renevegamedia.nl. We zullen binnen veertien dagen de klant en /of betrokkene een schriftelijke reactie doen toekomen.
  4. Mocht er ergens een data-lek ontstaan door toedoen van hackers/onbevoegden of andere onbekenden, dan zullen we dit per ommegaande melden bij de Autoriteit van Persoonsgegevens.