Laatste editie
Twitter

Online competitie verbindt lokale sportaanbieders met gemeente en bedrijfsleven

Amstelveen – Actieve steden doen het economisch beter dan minder actieve steden. De productiviteit ligt hoger en de zorgkosten lager. Bovendien zijn inwoners van actieve steden gelukkiger en meer tevreden met hun woon- en werkomgeving*. City Challenge maakt dorpen en steden aantoonbaar actiever.

CityChallenge (Medium) (Small)

 

Op lokaal niveau vinden veel goede initiatieven plaats om inwoners van dorpen en steden aan te zetten tot een gezonde en actieve leefstijl. Veelal vinden deze activiteiten versnipperd plaats en is het effect op lange termijn onduidelijk. Onderzoeksinstanties proberen de resultaten in kaart te brengen aan de hand van vragenlijsten en interviews. Met de technologische ontwikkelingen die er zijn, kan en moet dat beter.

 

Dat is althans de mening van de initiatiefnemer van de City Challenge, Stichting Sportbedrijf Amstelveen. “Tegenwoordig kunnen we beweeg- en sportgedrag op individueel niveau meten en monitoren. Sporters gebruiken vaak al apps, hartslagmeters en sporthorloges om hun prestaties en vorderingen in kaart te brengen. Het betreft hier slechts een topje van de ijsberg, want in Nederland voldoet slechts 11% van de bevolking aan de fitnorm van drie maal per week intensief sporten,” zegt Dave Offenbach, directeur van Sportbedrijf Amstelveen. “De grootste winst valt te behalen bij de inwoners die minder sportief zijn en eerst eens wat meer moeten gaan wandelen. Dat is de doelgroep die we voor ogen hebben met de City Challenge.”

 

Het doel van de City Challenge is dat teams van 15 personen elkaar stimuleren meer te gaan bewegen en vooral minder te zitten. Langdurig zitten wordt door sommige deskundigen al getypeerd als ‘Het nieuwe roken’. “We beginnen daarmee op de werkvloer, omdat met name op het werk langdurig wordt gezeten. Bedrijven en lokale overheidsinstanties geven het goede voorbeeld en strijden onderling om de titel ‘Fitste bedrijf van Amstelveen, Rotterdam, Geldermalsen, etc’. Vervolgens dagen deze bedrijven plaatselijke onderwijsinstellingen uit het beter te doen. De docenten dragen de visie en de challenge-gedachte verder uit naar scholieren en leerlingen.”

 

Iedere deelnemer ontvangt een slimme stappenteller. Deze stappenteller registreert alle stappen die gedurende een dag worden gezet, maar ook calorieverbruik, afgelegde afstand en de tijd die gedurende de dag zittend is doorgebracht. Data worden ge-upload naar het landelijke beweegplatform Itsmylife24. Door te bewegen verdienen de teams Fitcoins® voor hun stad. De stad met het hoogste gemiddelde aantal Fitcoins® per deelnemer mag zich ‘Fitste gemeente van Nederland’ noemen. Totdat een andere gemeente het beter doet.

 

Scholieren kunnen met hun sportpas deelnemen aan sportieve activiteiten binnen de gemeente. Ook deze participatie wordt realtime geregistreerd en telt mee in de score.

 

“Lokale sport- en leefstijlaanbieders spelen een cruciale rol in de City Challenge. Zij kennen de gemeenschap en kunnen gebruik maken van hun sociale netwerk. Wij helpen hen door het aanbieden van het online sport- en beweegplatform dat het mogelijk maakt effecten te meten en te monitoren. Maar het is ook een sociaal platform waar deelnemers elkaar virtueel kunnen ontmoeten, uitdagen en motiveren. Het gevoel van competitie zal aanbieders helpen nieuwe initiatieven te ontplooien en de resultaten van bestaande interventies te kwantificeren. Tevens willen we het ‘samen winnen’ gevoel gebruiken om ook de gemeente aan te sporen te investeren in een beweegvriendelijke werk-, woon en leefomgeving. Want een stimulerende omgeving is een belangrijke motiverende factor die de gezonde keuze, de makkelijke keuze maakt.”

 

De City Challenge wordt gelanceerd op 1 oktober 2015 in P60 te Amstelveen tijdens het congres ‘Beweeg je brein fit’ in bijzijn van ruim 200 gasten, waaronder professor Erik Scherder (bekend van DWDD), Johan Wakkie (organisator WK Hockey) en schaakgrootmeester Hans Böhm.

 

*The report, commissioned by UK charity Sustrans and global sports brand Nike, based its results on more than 500 findings from studies in 17 nations.