Laatste editie
Twitter

Het bij sporters alom geliefde Amstelveens Sportgala, dat altijd in januari plaatsvindt, gaat dit jaar in verband met het coronavirus niet door. AmstelveenSport organiseert het sportgala in opdracht van de gemeente Amstelveen. Tijdens het gala worden alle Amstelveense kampioenen gehuldigd en worden de Rabobank talentprijzen, de Peter Post Oeuvreprijs, de prijs voor vereniging van het jaar en de sportvrijwilligersprijs uitgereikt. Iedereen met een hart voor sport komt hier jaarlijks samen om deze sporters in het zonnetje te zetten.

Heleen van Ketwich Verschuur, directeur AmstelveenSport: “De voorbereidingen voor het gala beginnen meestal al begin september. We hebben de ontwikkelingen van het coronavirus scherp in de gaten gehouden en zo lang mogelijk gewacht, maar we moeten nu toch echt besluiten het gala niet doorgaat. Dat is jammer, wij zien het gala als één van de hoogtepunten van het jaar.”

Wethouder sport Rob Ellermeijer: “De afgelasting van het Amstelveense Sportgala is een begrijpelijk en noodzakelijk besluit, tegelijk is het jammer dat we de sport in Amstelveen niet kunnen vieren in januari. Laten we hopen dat we er in de editie van 2022 een extra groot feest van kunnen maken.”

Omdat het sportgala dit jaar niet doorgaat zullen de kampioenen van 2020 bij het volgende gala gehuldigd worden. Deze kampioenen kunnen wel alvast per e-mail naar info@amstelveensport.nl aangemeld worden.

Amstelveen, 20 oktober 2020

Op 19 oktober vond de eerste aandeelhoudersvergadering van de gemeente Amstelveen en AmstelveenSport plaats. In 2019 is de rechtsvorm van AmstelveenSport omgezet van stichting naar BV. De aandeelhoudersvergadering vloeit voort uit deze omzetting. In het bijzijn van wethouder financiën Herbert Raat en wethouder sport Rob Ellermeijer werd de jaarrekening 2019 van AmstelveenSport vastgesteld. Daarnaast werden André Timmerman, Marjan Olfers en Frank van Rooijen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen en tevens werd de begroting 2021 goedgekeurd.

“Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere op de klantgerichte programmering hebben geleid tot een mooi positief resultaat”, zegt directeur AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. “2019 stond daarnaast in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit. We gebruiken de uitslagen van deze onderzoeken in ons strategisch beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.”

2019 was voor AmstelveenSport een jaar dat sportief en financieel succesvol was. Dit is te zien en te beleven in het digitale jaarverslag dat sinds gisteren op de website van AmstelveenSport te vinden is. Heleen van Ketwich Verschuur: “Sportbeoefening is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het leven. Er wordt niet alleen gesport om fit en vitaal te blijven, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. In ons jaarverslag komt de meerwaarde van sport duidelijk naar voren”.

Het jaarverslag 2019 van AmstelveenSport is te vinden op www.jaarverslag2019.amstelveensport.nl en voor iedereen toegankelijk.

Uitnodiging start- en inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord Amstelveen

 

Eerder dit jaar is door drie sportverenigingen, AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen de intentieverklaring voor het sportakkoord getekend. Hierdoor heeft de gemeente subsidie gekregen voor het aanstellen van een sportformateur. In Amstelveen zijn wij (Joris van Soerland en Martine Willemstein) sinds kort als sportformateur actief. Op dinsdag 29 oktober komen wij graag in gesprek met u (sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente) tijdens een brede start- en inspiratiebijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig. Allereerst gaat het om het informeren over het Lokaal Sportakkoord. Wat is dat? Hoe verhoudt het Lokaal Sportakkoord zich met het Nationaal Sportakkoord? Waarom gaan we daar in Amstelveen mee aan de slag? Welk doel dient het Lokaal Sportakkoord? Daarnaast wordt u op verschillende wijze geïnspireerd om na te denken over toekomstige samenwerkingen die de kracht van het maatschappelijk veld kunnen vergroten, onder andere door slim te verbinden met en gebruik te maken van de lokale sport- en beweegaanbieders.

 

Wilt u meepraten over of bijdragen aan een krachtiger maatschappelijk veld waarin we Amstelveense inwoners, middels sport en bewegen, meer in hun kracht zetten, betrekken bij de samenleving en meer actief laten zijn? Hoe kunt u, samen met andere organisaties binnen en rondom Amstelveen, zorgen voor vitale en betrokken inwoners? Heeft u ideeën om een specifieke doelgroep actief te laten bewegen of sporten, maar lukt het maar niet om deze doelgroep te bereiken of op uw locatie te krijgen? Al dit soort ideeën en vragen gaan we in kaart te brengen om vervolgens middels slimme verbindingen, gebruik makend van elkanders capaciteiten en faciliteiten, te kijken of we door samen te werken uw idee wel kunnen laten slagen. Al dit soort samenwerkingsafspraken willen we opnemen in een Lokaal Sportakkoord.

 

Op dinsdag 29 oktober wordt in dat kader een start- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

 

Inspiratiebijeenkomst

dinsdag 29 oktober 2019

Tijd: 17:00 – 22:00 uur (er wordt gezorgd voor een kleine maaltijd)

Locatie: Amstelveen College

Adres: Sportlaan 27

 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl. Vermeldt u in de e-mail ‘Ik kom naar de inspiratiebijeenkomst Lokaal Sportakkoord’, uw naam en telefoonnummer. U kunt meerdere personen (het liefst met telefoonnummer en e-mailadres) aanmelden in één e-mail. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de informatievoorziening over het Sportakkoord.

 

Uw bijdrage is belangrijk! Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar. Het initiatief om tot een Lokaal Sportakkoord te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om tot breed gedragen samenwerkingsafspraken te komen. Het Lokaal Sportakkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders , culturele aanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners.  Zorg dat u erbij bent!

 

Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft uiterlijk voor 22 oktober aan. Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag even van tevoren. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat ook dat aan ons weten door een e-mail te sturen naar martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl.

 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het verloop van de bijeenkomst.

 

 

Met sportieve groet,

 

 

 

Martine Willemstein / Joris van Soerland

Sportformateurs Amstelveen

 

Volgende week is het zover, wij gaan als Nederlands team naar Nieuw Zeeland en wij zouden het enorm waarderen als u met entourage erbij aanwezig kunt zijn 29 september om 12 uur (Ben goudsmithal in Amstelveen)

Het FNO wenst het Nederlandse team veel succes!) 

Onze toppers hebben heel hard gewerkt en uw support tussen 1200 en 1230 uur zou bijzonder gewaardeerd worden.


Neem vrienden, familie en de kinderen mee opdat ook zij kunnen zien wat je samen kunt realiseren!


Nogmaals dank namens alle deelnemers met sportieve groetjes!! 

 

 

Op iedere sportclub zitten kinderen die net even anders zijn dan de rest. Vaak is dat geen probleem, maar soms willen we er wel wat meer grip op krijgen. Hebben kinderen moeite met aansluiting in de groep? Luisteren ze slecht, kunnen ze niet van elkaar afblijven? Wordt er gepest? En leidt dit soms tot woede-uitbarstingen die je niet altijd aan ziet komen? Vraag je je wel eens af hoe jij als trainer daar het beste mee om kan gaan? Kom dan naar deze workshop! De workshop is bedoeld voor trainers/coaches van sportverenigingen uit Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer die te maken hebben met lastig gedrag.

 

De workshop:

  • gaat in op verschillende vormen van lastig gedrag
  • Is een combinatie van theorie en praktijk
  • Gaat over hoe je als trainer omgaat met kinderen met lastig gedrag

 

Dit doen we op een praktische en interactieve manier tijdens twee bijeenkomsten. De tweede keer is een terugkomavond om ervaringen te delen.

 

 

Bijeenkomst 1             Dinsdag 17 september van 19.30-21.30 uur

Bijeenkomst 2             Dinsdag 5 november van 19.30-21.30 uur

Locatie                        Nieuwe Bankrashal, Pandora 3 in Amstelveen

 

 

De workshop wordt georganiseerd door AmstelveenSport, De Sportpedagoog en Team Sportservice. Opgeven kan bij Iris Meertens via info@amstelveensport.nl onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer tot uiterlijk 7 september.

 

Wilnis  Van 13 juni t.m. 22 juni zijn er judo-examens in de dojo van Judoschool Blaauw afgenomen voor de leerlingen van de locatie in Wilnis.

Er werd begonnen met het uitvoeren van diverse valtechnieken zoals judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, gestutte val en achterwaartse val over een bokje.

Hierna lieten de judoka’s uitgebreid zien wat zij het afgelopen seizoen geleerd hadden aan beenworpen, schouder, armworpen, sutemi’s en overnames. Ook op de grond moest het nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen, houdgrepen en bevrijdingen uit houdgrepen.

De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit Martijn de Jong, Ronald Oussoren en Edwin Blaauw heeft een ieder persoonlijk toegesproken en de uitslagen bekend gemaakt.

Alle leerlingen gingen na afloop naar huis met een welverdiende diploma met bijbehorende judoband of judoslip.

Meer informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw is te vinden via www.judoschoolblaauw.nl.

Zaterdag 1 juni was het zo ver, de tweede gezamenlijke bijeenkomst van het Europese samenwerkingsverband SkillAi vond plaats in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In het kader van het Erasmus+ sportprogramma hadden de drie deelnemende landen van het tweejarige project zich verzameld in de deelgemeente Zuglo. De organisatie was dit keer in de handen van Hongaarse Mushinkai Aikido Association en werd bijgewoond door onder andere, de burgemeester, de EU-commissaris Tibor Navracsics en de Japanse  ambassadeur Sato Kuni. Het doel van het internationale programma SkillAi is het uitroeien van geweld en agressie binnen scholen. Drie landen, Slovenië, Hongarije en Nederland, nemen deel aan het tweejarenprogramma waarin zij door middel van het verzamelen en delen van ervaringen, lesplannen, oefeningen en tools, een handleiding schrijven. Deze zullen in een later stadium van het project, een richtlijn vormen welke in heel Europa op basis-en middelbare scholen gebruikt kan worden om pestgedrag, agressie en geweld tegen te gaan. Vanuit de Nederlandse deelname waren Christiaan Kuilman en Jørgen Schildkamp namens Dutch Aikikai Foundation vanuit Aikido Groene Hart aanwezig. Tijdens het officiële ochtendprogramma gaven zij, in samenwerking met de andere deelnemende landen onder andere een les aan lokale middelbare school kinderen en een demo voor de genodigden van de aanwezige leraren.

De Taiso verzorgd door de Hongaarse deelnemers, begon met zowel voorwaarts als achterwaarts rollen, rustig aan want de deelnemende scholieren hadden pas tien weken aikido ervaring. Er was in het bijzonder aandacht voor het contact houden met je partner, een essentieel onderdeel van Aikido en een mooie speerpunt voor dit project! De Sloveense delegatie wat meer naar de basishoudingen en pakkingen en hierbij werd mede de basis gelegd voor de Nederlandse input. De leraren van Aikido Groene Hart gingen verder met een spel waar bij de één de ander tegen het voorhoofd moest tikken en de ander moest verdedigen door van binnen naar buiten de hand weg te duwen. Een oefening die we tijdens de kinderlessen bij de vereniging vaak doen. Deze oefening vraagt van beiden partijen samenwerking, vertrouwen, beheersing, moed en discipline. Aspecten goed om integreren in dit project tegen pestgedrag. Hierna volgt een oefening waarbij de ene leerling achter de andere staat en de voorste leerling door de ander aan de schouders naar achter getrokken word en er een achterwaartse rol gemaakt moet worden. In het begin best even spannend voor iedereen maar na een paar keer gaat het een stuk beter. Door de input van alle leraren waren nu alle ingrediënten aanwezig voor deze techniek, waarna de leerlingen gretig aan de slag gingen.

De Hongaarse leraren volgden met een oefening van drie personen waarbij het scenario was dat je als tweetal wordt aangevallen. Het ‘slachtoffer’ was in deze oefening passief de ander moest met een interventie, de diegene beschermen en een van de geleerde technieken toepassen. Deze oefening leert leerlingen dat zij ook als omstander een belangrijke rol hebben in het tegengaan van pestgedrag. Na de afsluitende demonstratie volgen de interviews met de gasten en een lunch. Commissaris Tibor Navracsics benadrukte het belang van Erasmus + Programma’s en de behoefte aan internationale toenadering. De Japanse ambassadeur Sato Kuni: “School geweld is geen Europese uitvinding, in het Verre Oosten  is dit probleem ook aanwezig”. De ambassadeur geeft aan dat ze het prachtig vindt hoe de martiale nalatenschap van haar land bijdraagt aan een project met vreedzame doelen. Burgemeester Gergely Polgármester: “School misbruik is een steeds algemener fenomeen, hoewel onderwijsinstellingen zijn uitgesloten van de bevoegdheden van gemeenten, zijn wij van mening dat het lot en de problemen van de kinderen onze verantwoordelijkheid blijven. Onder andere het bemoedigen en gebruiken van Aikido-achtige oplossingen in de strijd tegen schoolgeweld en agressie”. Na alle plechtigheden volgde een vergadering waarin de koers werd uitgezet voor het resterende anderhalf jaar van het SkillAi Project.

Er werd afgesloten met een informeel diner waarbij  ideeën en ervaringen werden uitgewisseld. De volgende bijeenkomst staat gepland over een halfjaar in Ljubljana en in juni 2020 nog een in Amsterdam.

AMSTELVEEN

Het jaarlijkse clubkampioenschap van Judoschool Van Dulken is altijd een grote dag voor vele judoka’s uit Amstelveen. De opkomst was dit jaar weer groot. Zondag 7 april betraden ruim 200 judoka’s de judomat en streden voor het hoogte podium.

Arie Koppenaal (8 jaar, boven op de foto) kwam uit tegen Jilles van Wijk  (onder op de foto). Het werd een flinke strijd. Met een verrassende worp, een O-Goshi met links in plaats van rechts, wist Arie ook deze wedstrijd uiteindelijk te winnen wat hem een eerste plaats opleverde. En niet alleen Arie viel in de prijzen, in iedere leeftijds- en gewichtsklasse werd hard gestreden om de eerste plek.

Tijdens het kampioenschap werden alle judoka’s van Sensei Ewoud van Dulken uit Amstelveen beloond met een grote beker. Meedoen is immers belangrijker dan winnen,  vertelde Ewoud tijdens de prijsuitreiking. Nadat de prijsuitreiking achter de rug was werd de Amstelveense Judoka van het jaar 2019 bekendgemaakt. Elk jaar kiest Sensei Ewoud van Dulken een judoka die zich volledig wijdt aan de sport. Dit jaar werd Nischey Kumar flink verrast toen hij zijn naam hoorde vallen. Hij werd ook al eerder 1e tijdens het clubkampioenschap, dat hij nu ook de wisselbeker in ontvangst mocht nemen was een grote verrassing.

Na een lange, sportieve dag verliet iedereen sporthal de Meent met een glimlach van oor tot oor. Wat een mooie dag! www.dulken.nl

 

Wilnis – Afgelopen zondag zijn bij Judoschool Blaauw het eerste weekend van de clubkampioenschappen gehouden. Dit jaar deden ook de leerlingen uit Uithoorn mee. De wedstrijden zijn verdeeld over twee weekenden. De kinderen waren verdeeld op leeftijd, gewicht en kleur band in poules. Ook voor degene die net op judo zitten waren er aparte poules gemaakt.

De jongste leerlingen van Judoschool Blaauw hebben gestreden voor wat ze waard waren en er waren veel spannende partijen.

Na deze leuke en gezellige eerste dag waarbij elke judoka een prijs in ontvangst mocht nemen mogen de volgende leden zich clubkampioen van 2019 noemen:

Beau Schreiber, Björn van Kesteren, Conrad Hoving, Daniel Duijn, Luc Godfried, Mark van der Eijk, Mathieu Antonis, Mecx Burg, Noah Hofstede, Ruben Meijer

Op zondag 14 april zijn de meisjes aan de beurt, de oudere jeugd en de senioren.

Wilt u meer informatie over judo bij judoschool Blaauw kijkt u dan eens op de site www.judoschoolblaauw.nl.

Vier dan-graden voor Aikido Groene Hart

Afgelopen zaterdag waren de dan-graden (zwarte band en hoger) in Leiden. De dan-examens worden in onze regio worden afgenomen in Leiden door Marc Jongsten (zesde dan). Vanuit Aikido Groene Hart gingen vier Woerdenaren op voor hun dan-graad: Britt van Geen en Jeroen Oostveen (shodan = zwarte band of eerste dan). Joost Six Dijkstra met Ramon van der Werf (nidan of tweede dan-graad). Alle vier moesten ze eerst hun zwaard kunsten laten zien door het demonstreren van de eerste reeks van Kashima. Dat zijn vijf verschillende zwaard kata’s.

Daarna mochten ze hun aikido expertise etaleren voor een volle zaal. Bij dit soort examens zijn altijd veel familie leden aanwezig. Vanuit de vereniging waren er een aantal van ons meegekomen om deze examen kandidaten te ondersteunen. Alle vier prachtige examens waar vooral deze jonge aikido getalenteerde Britt van Geen (die de lessen verzorgd op onze locatie in Kamerik aan kinderen) een zeer overtuigend examen heeft neergezet volgens de examen commissie; wat werd bevestigd door het overweldigende applaus van het aanwezige publiek.