Laatste editie
Twitter

Het bij sporters alom geliefde Amstelveens Sportgala, dat altijd in januari plaatsvindt, gaat dit jaar in verband met het coronavirus niet door. AmstelveenSport organiseert het sportgala in opdracht van de gemeente Amstelveen. Tijdens het gala worden alle Amstelveense kampioenen gehuldigd en worden de Rabobank talentprijzen, de Peter Post Oeuvreprijs, de prijs voor vereniging van het jaar en de sportvrijwilligersprijs uitgereikt. Iedereen met een hart voor sport komt hier jaarlijks samen om deze sporters in het zonnetje te zetten.

Heleen van Ketwich Verschuur, directeur AmstelveenSport: “De voorbereidingen voor het gala beginnen meestal al begin september. We hebben de ontwikkelingen van het coronavirus scherp in de gaten gehouden en zo lang mogelijk gewacht, maar we moeten nu toch echt besluiten het gala niet doorgaat. Dat is jammer, wij zien het gala als één van de hoogtepunten van het jaar.”

Wethouder sport Rob Ellermeijer: “De afgelasting van het Amstelveense Sportgala is een begrijpelijk en noodzakelijk besluit, tegelijk is het jammer dat we de sport in Amstelveen niet kunnen vieren in januari. Laten we hopen dat we er in de editie van 2022 een extra groot feest van kunnen maken.”

Omdat het sportgala dit jaar niet doorgaat zullen de kampioenen van 2020 bij het volgende gala gehuldigd worden. Deze kampioenen kunnen wel alvast per e-mail naar info@amstelveensport.nl aangemeld worden.

Amstelveen, 20 oktober 2020

Op 19 oktober vond de eerste aandeelhoudersvergadering van de gemeente Amstelveen en AmstelveenSport plaats. In 2019 is de rechtsvorm van AmstelveenSport omgezet van stichting naar BV. De aandeelhoudersvergadering vloeit voort uit deze omzetting. In het bijzijn van wethouder financiën Herbert Raat en wethouder sport Rob Ellermeijer werd de jaarrekening 2019 van AmstelveenSport vastgesteld. Daarnaast werden André Timmerman, Marjan Olfers en Frank van Rooijen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen en tevens werd de begroting 2021 goedgekeurd.

“Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere op de klantgerichte programmering hebben geleid tot een mooi positief resultaat”, zegt directeur AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. “2019 stond daarnaast in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit. We gebruiken de uitslagen van deze onderzoeken in ons strategisch beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.”

2019 was voor AmstelveenSport een jaar dat sportief en financieel succesvol was. Dit is te zien en te beleven in het digitale jaarverslag dat sinds gisteren op de website van AmstelveenSport te vinden is. Heleen van Ketwich Verschuur: “Sportbeoefening is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het leven. Er wordt niet alleen gesport om fit en vitaal te blijven, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. In ons jaarverslag komt de meerwaarde van sport duidelijk naar voren”.

Het jaarverslag 2019 van AmstelveenSport is te vinden op www.jaarverslag2019.amstelveensport.nl en voor iedereen toegankelijk.

Uitnodiging start- en inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord Amstelveen

 

Eerder dit jaar is door drie sportverenigingen, AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen de intentieverklaring voor het sportakkoord getekend. Hierdoor heeft de gemeente subsidie gekregen voor het aanstellen van een sportformateur. In Amstelveen zijn wij (Joris van Soerland en Martine Willemstein) sinds kort als sportformateur actief. Op dinsdag 29 oktober komen wij graag in gesprek met u (sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente) tijdens een brede start- en inspiratiebijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig. Allereerst gaat het om het informeren over het Lokaal Sportakkoord. Wat is dat? Hoe verhoudt het Lokaal Sportakkoord zich met het Nationaal Sportakkoord? Waarom gaan we daar in Amstelveen mee aan de slag? Welk doel dient het Lokaal Sportakkoord? Daarnaast wordt u op verschillende wijze geïnspireerd om na te denken over toekomstige samenwerkingen die de kracht van het maatschappelijk veld kunnen vergroten, onder andere door slim te verbinden met en gebruik te maken van de lokale sport- en beweegaanbieders.

 

Wilt u meepraten over of bijdragen aan een krachtiger maatschappelijk veld waarin we Amstelveense inwoners, middels sport en bewegen, meer in hun kracht zetten, betrekken bij de samenleving en meer actief laten zijn? Hoe kunt u, samen met andere organisaties binnen en rondom Amstelveen, zorgen voor vitale en betrokken inwoners? Heeft u ideeën om een specifieke doelgroep actief te laten bewegen of sporten, maar lukt het maar niet om deze doelgroep te bereiken of op uw locatie te krijgen? Al dit soort ideeën en vragen gaan we in kaart te brengen om vervolgens middels slimme verbindingen, gebruik makend van elkanders capaciteiten en faciliteiten, te kijken of we door samen te werken uw idee wel kunnen laten slagen. Al dit soort samenwerkingsafspraken willen we opnemen in een Lokaal Sportakkoord.

 

Op dinsdag 29 oktober wordt in dat kader een start- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

 

Inspiratiebijeenkomst

dinsdag 29 oktober 2019

Tijd: 17:00 – 22:00 uur (er wordt gezorgd voor een kleine maaltijd)

Locatie: Amstelveen College

Adres: Sportlaan 27

 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl. Vermeldt u in de e-mail ‘Ik kom naar de inspiratiebijeenkomst Lokaal Sportakkoord’, uw naam en telefoonnummer. U kunt meerdere personen (het liefst met telefoonnummer en e-mailadres) aanmelden in één e-mail. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de informatievoorziening over het Sportakkoord.

 

Uw bijdrage is belangrijk! Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar. Het initiatief om tot een Lokaal Sportakkoord te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om tot breed gedragen samenwerkingsafspraken te komen. Het Lokaal Sportakkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders , culturele aanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners.  Zorg dat u erbij bent!

 

Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft uiterlijk voor 22 oktober aan. Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag even van tevoren. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat ook dat aan ons weten door een e-mail te sturen naar martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl.

 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het verloop van de bijeenkomst.

 

 

Met sportieve groet,

 

 

 

Martine Willemstein / Joris van Soerland

Sportformateurs Amstelveen

 

 

De eerste vier edities was er letterlijk geen vuiltje aan de lucht maar uitgerekend tijdens het eerste lustrum op zaterdag 8 juni veranderden de weergoden Pluvius (regen) en vooral Aeolus (wind) ‘Schakers van Formaat’ in Amstelveen volledig. Het Cobra Museum bood uitkomst met een alternatief programma.

 

Vooral de harde windvlagen op het Stadsplein zorgden ervoor dat de plastic schaakstukken overal heen gingen behalve naar de beoogde velden. Ook de regen maakte het spelen onaangenaam. Dat dwong organisator Maarten Langen om na de eerste ronde, die sportwethouder Rob Ellermeijer met veel enthousiasme in gang had gezet, samen met Jan Timman, Hans Böhm en de tientallen deelnemers uit te wijken naar het Cobra Museum. Het museum voor moderne kunst bood gastvrij onderdak aan, waardoor Schakers van Formaat in alternatieve vorm toch doorgang kon vinden.

Nadat iedereen weer was opgedroogd, liet grootmeester Jan Timman diverse fraaie eindspelstudies zien van eigen makelij. De Arnhemse grootmeester wint regelmatig prijzen tijdens internationale toernooien en componeert zo’n 75 studies per jaar. De vaak verbluffende wendingen oogstten grote bewondering.

Gelijktijdig namen 22 schaakliefhebbers deel aan een snelschaaktoernooi van zeven ronden. Dit werd gewonnen door Bart Stam uit Amstelveen met 5,5 punt die hiermee de ‘Amstelveen Schaakpenning’ won. Hans Böhm, die een halfje tekortkwam maar wel de toernooiwinnaar versloeg, reikte soepeltjes en met humor de prijzen uit.

Maarten Langen kijkt terug op een geslaagde dag. “Natuurlijk is het jammer dat we door de weersomstandigheden het schaken met de grote stukken moesten beëindigden. Maar dankzij de geweldige medewerking van het Cobra Museum, en de flexibiliteit van Jan Timman en Hans Böhm, hebben we er toch een leuke dag van kunnen maken.”

 

Uitslagen eerste (en laatste) ronde Schakers van Formaat:

Bord 1: Hier zijn de Stammen – Jan Timman                0-1

Bord 2: VVD Amstelveen – Hans Böhm                                     0-1

Bord 3: Tax Max – D4/Lucas den Boer              1-0

Bord 4: Zukertort 1 – Pegasus 1/Ferry Weverling        ½ – ½

Bord 5: Good Old Whisky – Hugo Luirink                      1-0

Bord 6: Restaurant Colijn – Kunst met Anne                ½ – ½

Bord 7: Zukertort 2 – De 4 Lopers                                   ½ – ½

Bord 8: Pegasus 2/Ed – Heer van Formaat                   0-1

Bord 9: Achmea – SSV Klim Op                                      0-1

Bord 10: Simon de Schaker – Zukertort 3                      0-1

Bord 11: Familie Mangla – Familie Langen                   1-0

Bord 12: Familie Kamp – Team Jyoshna                       1-0

Amstelveens Sportgala 2019

Afgelopen vrijdag is met groot succes het Amstelveens sportgala gehouden, zoals elk jaar georganiseerd door AmstelveenSport. Dit jaar zette het Keizer Karel College de deuren open voor 400 gasten waaronder de burgemeester, de gemeentesecretaris, wethouder economie en de directeur van de Rabobank Amstel en Vecht.

 

De leerlingen van het KKC profileerden zich als uiterst professionele obers, dansers en entertainers. In het atrium van het KKC zijn de gasten getrakteerd op een welkomstdrankje dat zij onder het genot van zang van Alissa van Omeren, dans van Catarina Martins en saxofoonspel van Joep Grotendorst nuttigden. Chung Do Kwan & Special Needs gaven een spetterende demonstratie Tae Kwondo. Dance Improvement opende spectaculair het hoofdprogramma door niet alleen op het podium maar door de hele zaal een indrukwekkende hiphop dans te laten zien. De avond stond onder leiding van presentator Mathijs Groenewoud.

 

Na het hoofdprogramma werden alle kampioenen en hun titels opgenoemd, terwijl zij één voor één de “show” trap af kwamen met de trofee “De trap naar succes” gemaakt door Stichting Doen.

Het gala is afgesloten met een gezellig hapje en drankje in het atrium van het KKC.

 

Tijdens het gala zijn diverse prijzen uitgereikt. Hieronder volgen de nominaties en winnaars

 

Sportvrijwilliger van het jaar 2018

Winnaars zijn geworden: Jeanne Hogerwerf (LTC Startbaan) en Giovanni Raineri (Amstelveen Heemraad), zij hebben uit handen van de burgemeester een cheque gekregen, dankzij sponsor HighQ.

 

Rabobank aanmoedigingsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs voor jong talent zijn: Michael Dijkstra (schermen), Tyler Eyk (wielrennen) en de winnaar: Inno Loeber (judo). Bij de meisjes zijn genomineerd: Milou van den Berg (atletiek), Barbara Galek-Olsthoorn (ritmische gymnastiek) en de winnaar: Jenna Telles.(karate).

 

Rabobank stimuleringsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de stimuleringsprijzen voor jong talent zijn:

Jelle Boonstra (schaatsen & wielrennen), Onno Elgersma (schaken) en de winnaar: Casper Rammeloo (honkbal). Bij de meisjes zijn genomineerd Jade Linthorst (voetbal), Annelotte Maitland (roeien) en de winnaar Isabel van den Berg (atletiek).

 

Sportvereniging van het jaar 2018

De drie genomineerde verenigingen ARC, Chung Do Kwan & Stichting Special Needs en Roda ’23 bieden allen binnen hun vereniging plaats aan iedereen ongeacht gender, geaardheid, uiterlijk of niveau. De winnaar van de titel sportvereniging van het jaar is: Chung Do Kwan & Stichting Special Needs.

 

Oeuvreprijs

Dit jaar is voor het eerst de oeuvreprijs uitgereikt. De oeuvreprijs wordt, op advies van een onafhankelijke jury onder leiding van Peter Bot, jaarlijks toegekend aan een persoon die aan meerdere van de volgende kenmerken voldoet: (Oud) topsporter, een (inter)nationale carrière, een connectie met Amstelveen, die binnen de sport verbindend is geweest, een voorbeeldfunctie voor de jeugd heeft, na  zijn of haar actieve carrière werkzaam is geweest of gebleven binnen de sport. De oeuvreprijs is vernoemd naar Peter Post. Aan de weduwe Marionne Post werd het eerste beeldje uitgereikt. De eerste winnaar van de Peter Post Oeuvreprijs is: Rolf Thung

 

Kampioenen

De kampioenen van 2018 zijn: Noëlle Roorda, Isabel van den Berg – Atletiek; Jack Holland, Jochem Manné, Sophie Li, Laila Lechkar – Badminton; Inno Loeber – Judo; Carlijn Voermans, Ilja Jansen, Marjolein de Broekert –Hockey; Vincent Kalf, Yuri Aarnoudse, Olaf Staal, Walter Kalf, Niels Krouwel – Kanovaren; Jop de Graaf – Nunchaku; Mechiel Versluis – Roeien; Michael Dijkstra, Suhayl Nawar, Rezk Nawar – Schermen; Remco de Bruin – Snelwandelen; Rolf Thung, Martin Koek – Tennis; Tessa van Kamperdijk, Hailey Sceats, Kate Sleutel, Tess van der Himst, Danae Dijkman – Turnen; Tyler Eyk, Enzo Leijnse, Tijmen van Loon, Patrick Bos – Wielrennen; Erwin Zuijdervelt, Joanne Groeneveldt, Elisa de Groot, Arnold de Rover – Zwemmen; Selena Bernard – Streetdance; Amy Dudink, Ann-Celina Lloyd-Jones, Aude Lemme, Carlijn Boonstra, Deborah Holzhaus, Elise Ganser, Fatima Ell Haddaoui Ihaddouchen, Iris Ijzerman, Jantine Gelton, Kendra Jonas, Maaike Veldhuisen, Michelle Borm, Myfanwy Griffith, Nadia Romp, Nynke van Slochteren, Rebekah Burke, Robin Zuiderhoek, Ronnie Martinez Gion, Sabrina Hass, Saskia Herrmann, Sharona Barends, Susanne Rits, Sytske de Jong, Yvette Silbernberg, Ziggy Pengelly – Rugby – ARC All Blues; Anna Nooij, Chantoya Komara, Indy Nijman, Jade de Bruin, Lara Karssen, Milou Tesfamariam, Nathalie Tesfamariam, Robin Adjei Adoh, Sofie Thiemen, Sylvia Bruinsma – Buenting Sport – Trouble; Sem van der Baan, Jayden Burke, Milo Koers, Jonathan Amirineni, Aiden Benjamin, Kristian Marinovic, Djairo de Jong, Kiron Issidorides, Mark Oosterbaan, Kiyani Lieuw Kie Song – Basketball – MBCA U12 jongens; Annefleure Snoek, Sally Salomons, Katie Harris, Meike Lubbers, Birgit Viguurs, Lot de Villeneuve, Anne van Nierop, Caroline Hazeweijer, Lotte Heerkens, Nathalie Hennis, Miranda Veringmeier, Sjoukje Minnema, Kanishka Kumar, Gwen Bloemen – Cricket – VRA Dames 1

 

Ajax-verdediger Joël Veltman, een enthousiast schaker, neemt op zaterdag 9 juni deel aan de vierde editie van ‘Schakers van Formaat’ op het Stadsplein in Amstelveen. Hij neemt tevens het eerste exemplaar in ontvangst van het nieuwe jeugdboek ‘Simon de Schaker’ van Joyce van der Meijden. Dat gebeurt door Nederlands kampioen Loek van Wely. Samen met Jan Timman en Hans Böhm speelt Van Wely simultaan met grote stukken en borden. Hoofdsponsors zijn wederom het Coöperatiefonds van de Rabobank en de gemeente Amstelveen. Schaakvereniging KLM Pegasus uit Amstelveen ondersteunt de organisatie.

Joël Veltman is een van de schakers die het zal opnemen tegen Van Wely, Timman en Böhm. Deze topschakers spelen ieder tweemaal met grote schaakstukken op twaalf borden van 4 x 4 meter tegen huis- en clubschakers uit Amstelveen en wijde omgeving. Elk team bestaat uit twee à drie personen. Zij mogen onderling overleggen, uiteraard zonder gebruik te maken van schaakcomputers of andere elektronische hulpmiddelen.

Naast de presentatie van het jeugdboek ‘Simon de schaker’ zijn er ook speciale schaakborden voor jonge kinderen. Bedrijven kunnen zich presenteren op een groot elektronisch scherm.

 

De wethouder sport van Amstelveen verricht om 10.30 uur de opening. Om 10.45 uur starten de eerste partijen van Jan Timman en Hans Böhm. Om 13.00 uur beginnen Loek van Wely en Hans Böhm aan hun sessie. Rond 15.15 uur nemen Timman en van Wely de derde cyclus voor hun rekening.

Om 17.45 uur vindt de prijsuitreiking plaats op het Stadsplein, gevolgd door een borrel voor de deelnemers, sponsoren en genodigden. Net als de drie voorgaande jaren verwacht de organisatie weer veel publiek op het Stadsplein.

Geïnteresseerden die een of meer partijen willen spelen, kunnen zich gratis aanmelden bij organisator Maarten Langen, tel. 06 – 203 70 225, e-mail maarten@infostop.nl.

Op vrijdag 9 februari 2018 huldigen we onze Sportkampioenen van Amstelveen in de aula van het Amstelveen College. Iedereen die in 2017 in Amstelveen kampioen is geworden in zijn of haar sport, willen we uitnodigen voor dit gala.

Kampioenen

Sportkampioenen zijn Amstelveense sporters (al dan niet sportend bij een Amstelveense vereniging) en niet Amstelveense sporters die uitkomen voor een Amstelveense vereniging, die in 2017 individueel of in teamverband een titel* hebben behaald; in de hoogste afdeling van hun sport**, in de categorieën junior, senior en veteranen.

* Nederlands Kampioen en/of Goud, zilver of brons op een EK, WK of Olympische spelen.

** Sporten die erkend zijn door NOC/NSF.

 

Aanmelden

Voor de aanmelding is nodig: de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de kampioen. Daarnaast, voor de oorkonde, een liggende (sport)foto met een hoge resolutie en de juiste omschrijving van de titel van het kampioenschap. U kunt dit voor 1 december 2017 sturen naar info@sportbedrijfamstelveen.nl

++++++++++

Amstelveen- Zaterdag 24 juni stond het Stadsplein in het teken van sport, beweging en gezondheid.

Volop beweging
Er waren 37 sport-, beweeg- en gezondheidsaanbieders die de markt tot een groot succes maakten.
De markt stond bol van de activiteit. Er werden van 10.00 tot 16.00 uur doorlopend demonstraties en clinics gegeven. Er kon door de bezoekers deelgenomen worden aan diverse sporten. Er was aanbod voor jong en oud, van jeu de boules, bridge en schaken tot dans, sprongkrachttesten en tennis.

Wethouder Peter Bot
Wethouder Peter Bot bezocht de markt en heeft samen met Peter Verdaasdonk, directeur Sportbedrijf Amstelveen een rondje gemaakt langs alle kramen en (hernieuwd) kennis gemaakt met de sportaanbieders.

Meer informatie?
De markt werd als vanouds druk bezocht. Mocht u de markt gemist hebben en informatie willen over sport en bewegen in Amstelveen of een van onderstaande aanbieders, kunt u contact opnemen met info@sportbedrijfamstelveen.nl of 088-8585100.
Op de markt waren aanwezig:
AMVJ Tafeltennis, ASV de Poelster, AV Startbaan, AZ&PC De Futen, Bloei massage, Bragonjesports voetbal academie, Bridgeclub Aemstelle, Buenting Sport, Dance Improvement, Daniels Nutrigeneeskunde, Dansschool Ouderkerk DCF, Duikschool Amsterdam, Duikteam Nemo, Fit & Soul aan de Amstel, FoodSteps diëtisten, Fun Center Amstelveen, Genseikan karatedo/ KLM karate club, Happy bodies, Multifunctioneel Sportcentrum De Meerkamp, HV Myra, JBV Bulderbaan (Petanque), LTC Startbaan, MBCA (basketbal), MHC Amstelveen, Schaakclub Zukertort Amstelveen, Schaakvereniging KLM Pegasus, School voor Tai Chi Chuan Amstelveen, SKDA Dansschool, Sportservice noordholland, Studio Capoeira NL, Studio Difference , Tang Soo Do Moo Duk Kwan Academy, Tennisclub De Aemstelburgh, TTV Amstelveen, Yur Fit, Zest Your Life.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Meer informatie:

Ingrid Wulving

088-8585100

info@sportbedrijfamstelveen.nl

 

Op zaterdag 10 juni komen de bekende schakers Jan Timman en Hans Böhm voor het derde jaar naar het Stadsplein in Amstelveen voor ‘Schakers van Formaat’, de simultaan met grote schaakstukken en -borden. Zij krijgen voor het eerst gezelschap van de dan 18-jarige Jorden van Foreest uit Groningen, een van de grootste schaaktalenten van Nederland. Jorden is de jongste grootmeester van ons land en tevens de regerend kampioen van Nederland. Hoofdsponsors van dit boeiende evenement zijn het Coöperatiefonds van de Rabobank, de gemeente Amstelveen en schaakvereniging KLM Pegasus.

 

De drie topschakers spelen wederom met grote schaakstukken op twaalf borden van 4 x 4 meter. Jan Timman, Jorden van Foreest en Hans Böhm spelen ieder tweemaal tegen een gemêleerd gezelschap van bedrijven, (financiële) instellingen, scholen en politici uit Amstelveen en omgeving. Zo zullen in elk geval StevaB Elektronica, Atos, lectuur- en tabakszaak A.M. van Lookeren, Boekhandel Libris Venstra, Café De Manen, The WineKitchen, het Keizer Karel College en tennisvereniging LTS Startbaan deelnemen. Ook zal de VVD Amstelveen voor de derde maal plaatsnemen achter de zwarte stukken. Sommige teams zullen spelen in T-shirts met (bedrijfs)logo. Er is ook een informatiestand waar de deelnemers zich via folders, flyers, visitekaartjes, vlaggen etc. kunnen presenteren.

 

Elk team bestaat uit maximaal drie personen. Indien nodig kunnen deze trio’s schaaktechnische adviezen inwinnen bij leden van de Amstelveense schaakverenigingen sv KLM-Pegasus en Zukertort. De teams mogen dus onderling overleggen over hun zetten, echter zonder gebruik te maken van schaakcomputers of andere elektronische hulpmiddelen.

 

Wethouder Peter Bot zal rond 9.30 uur de openingszetten doen. De eerste partijen van Jan Timman en Hans Böhm zijn rond 12.00 zijn afgelopen, waarna om 12.15 uur Böhm en Jorden van Foreest aan hun sessie beginnen. Rond 14.30 uur eindigt de tweede simultaanronde, waarna om 14.45 Timman en Van Foreest de derde en laatste cyclus voor hun rekening nemen.

Om 17.15 uur vindt de prijsuitreiking plaats op het Stadsplein, gevolgd door een borrel voor de deelnemers, sponsoren en genodigden. Net als in de twee voorgaande jaren verwacht de organisatie weer veel publiek op het Stadsplein