Laatste editie
Twitter

Amstelveen, 20 oktober 2020

Op 19 oktober vond de eerste aandeelhoudersvergadering van de gemeente Amstelveen en AmstelveenSport plaats. In 2019 is de rechtsvorm van AmstelveenSport omgezet van stichting naar BV. De aandeelhoudersvergadering vloeit voort uit deze omzetting. In het bijzijn van wethouder financiën Herbert Raat en wethouder sport Rob Ellermeijer werd de jaarrekening 2019 van AmstelveenSport vastgesteld. Daarnaast werden André Timmerman, Marjan Olfers en Frank van Rooijen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen en tevens werd de begroting 2021 goedgekeurd.

“Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere op de klantgerichte programmering hebben geleid tot een mooi positief resultaat”, zegt directeur AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. “2019 stond daarnaast in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit. We gebruiken de uitslagen van deze onderzoeken in ons strategisch beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.”

2019 was voor AmstelveenSport een jaar dat sportief en financieel succesvol was. Dit is te zien en te beleven in het digitale jaarverslag dat sinds gisteren op de website van AmstelveenSport te vinden is. Heleen van Ketwich Verschuur: “Sportbeoefening is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het leven. Er wordt niet alleen gesport om fit en vitaal te blijven, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. In ons jaarverslag komt de meerwaarde van sport duidelijk naar voren”.

Het jaarverslag 2019 van AmstelveenSport is te vinden op www.jaarverslag2019.amstelveensport.nl en voor iedereen toegankelijk.

Uitnodiging start- en inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord Amstelveen

 

Eerder dit jaar is door drie sportverenigingen, AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen de intentieverklaring voor het sportakkoord getekend. Hierdoor heeft de gemeente subsidie gekregen voor het aanstellen van een sportformateur. In Amstelveen zijn wij (Joris van Soerland en Martine Willemstein) sinds kort als sportformateur actief. Op dinsdag 29 oktober komen wij graag in gesprek met u (sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente) tijdens een brede start- en inspiratiebijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig. Allereerst gaat het om het informeren over het Lokaal Sportakkoord. Wat is dat? Hoe verhoudt het Lokaal Sportakkoord zich met het Nationaal Sportakkoord? Waarom gaan we daar in Amstelveen mee aan de slag? Welk doel dient het Lokaal Sportakkoord? Daarnaast wordt u op verschillende wijze geïnspireerd om na te denken over toekomstige samenwerkingen die de kracht van het maatschappelijk veld kunnen vergroten, onder andere door slim te verbinden met en gebruik te maken van de lokale sport- en beweegaanbieders.

 

Wilt u meepraten over of bijdragen aan een krachtiger maatschappelijk veld waarin we Amstelveense inwoners, middels sport en bewegen, meer in hun kracht zetten, betrekken bij de samenleving en meer actief laten zijn? Hoe kunt u, samen met andere organisaties binnen en rondom Amstelveen, zorgen voor vitale en betrokken inwoners? Heeft u ideeën om een specifieke doelgroep actief te laten bewegen of sporten, maar lukt het maar niet om deze doelgroep te bereiken of op uw locatie te krijgen? Al dit soort ideeën en vragen gaan we in kaart te brengen om vervolgens middels slimme verbindingen, gebruik makend van elkanders capaciteiten en faciliteiten, te kijken of we door samen te werken uw idee wel kunnen laten slagen. Al dit soort samenwerkingsafspraken willen we opnemen in een Lokaal Sportakkoord.

 

Op dinsdag 29 oktober wordt in dat kader een start- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

 

Inspiratiebijeenkomst

dinsdag 29 oktober 2019

Tijd: 17:00 – 22:00 uur (er wordt gezorgd voor een kleine maaltijd)

Locatie: Amstelveen College

Adres: Sportlaan 27

 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl. Vermeldt u in de e-mail ‘Ik kom naar de inspiratiebijeenkomst Lokaal Sportakkoord’, uw naam en telefoonnummer. U kunt meerdere personen (het liefst met telefoonnummer en e-mailadres) aanmelden in één e-mail. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de informatievoorziening over het Sportakkoord.

 

Uw bijdrage is belangrijk! Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar. Het initiatief om tot een Lokaal Sportakkoord te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om tot breed gedragen samenwerkingsafspraken te komen. Het Lokaal Sportakkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders , culturele aanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners.  Zorg dat u erbij bent!

 

Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft uiterlijk voor 22 oktober aan. Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag even van tevoren. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat ook dat aan ons weten door een e-mail te sturen naar martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl.

 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het verloop van de bijeenkomst.

 

 

Met sportieve groet,

 

 

 

Martine Willemstein / Joris van Soerland

Sportformateurs Amstelveen

 

 

Een succesvolle speeldag.

 

Na driemaal een gelijkspel werd tijdens de tiende speeldag de eerste overwinning binnengehaald. De tegenstander was team 4 van Grand Cru ’82 uit Leidschendam.

Hoewel de thuiswedstrijd in Bodegraven werd gespeeld, was het weer toch aanleiding om niet overdekt maar lekker in de buitenlucht te spelen. Dat ging het team ook goed af. De eerste doublettenronde werd afgesloten met een 2-1 voorsprong. Beide partijen in de triplettenronde gingen ook naar team 2 en dat betekende dat een gelijkspel zeker was. Het team nam daar echter geen genoegen mee en wonnen ook twee van de drie doublettenpartijen in de slotronde, waardoor de eerste overwinning een zekerheid werd. Een 6-2 overwinning en verdient. Alle zes de spelers wonnen twee of drie partijen en Harry v/d Dungen, Jannie v Kooten, Marja de Ru, Angèle Smit en Nel en Hein Bloemers waren echt in hun nopjes met deze eerste overwinning.

Team 1 speelde in de overdekte accommodatie van PUK in Haarlem de uitwedstrijd tegen Sporting Badhoevedorp, die zelf ook geen overdekte accommodatie hebben.

Ondanks het mooie weer werd hier binnengespeeld. De accommodatie van PUK is zeer ruim en er werden dan ook vijf ontmoetingen tegelijk gespeeld. In de thuiswedstrijd was Badhoevedorp met 7-1 veel te sterk voor ons team, maar de boules zijn rond.

In de doublettenronde werd meteen al duidelijk dat Boule Union Thamen 1 beter in het spel zat dan de tegenstanders. Twee van de drie doubletten werden omgezet in een overwinning.

De triplettenronde werd gedeeld, zodat BUT de afsluitende speelronde met een 3-2 voorsprong inging. Als snel was zeker dat het in ieder geval een gelijkspel zou worden, want Ina Hoekstra/Henk van Rekum wonnen hun partij. Helaas verloren onze spelers uit Kudelstaart, Jelle Pekelharing/Wilma Buchner, hun partij van ex topspeler Ton Roos en Nel de Zwart. De derde doublette partij moest dus de beslissing brengen. Winst of een gelijk spel. Na een ruime voorsprong van 9-2 werd het voor Joan van Rekum/Niels van Diemen nog erg spannend. Op een stand van 12-11 wist ons team toch het dertiende punt te scoren en daarmee de 5-3 overwinning naar Uithoorn te brengen. Hierdoor stijgt het team in de stand en staan maar 1 punt achter op de nummers 3 en 4. Met tweemaal winst was speeldag 10 succesvol voor Boule Union Thamen.

De spelers treden 23 februari al weer aan voor de volgende speelrond.

Team 1 speelt weer in Haarlem, maar nu tegen koploper Bulderbaan 1 uit Amstelveen. Ook team 2 speelt een uitwedstrijd en wel tegen het Rotterdamse Les Francophiles 3.

Op 9 maart spelen beide teams thuis en hopelijk zijn de weersomstandigheden dan zo goed dat er op de accommodatie aan de Vuurlijn gespeeld kan worden.

Petanque ook ’s winters leuk

Op zondag 10 februari vond voor de vijfde keer het Valentijntoernooi als clubtoernooi plaats. In het verleden was het altijd een clubontmoeting tussen vier verenigingen, maar door competities en toernooien in de overdekte accommodatie in Lisse kwam daar een eind aan.

Voor Boule Union Thamen de aanleiding om er een intern clubtoernooi van te maken.

De weersvoorspellingen gaven geen aanleiding voor vreugde, maar toch namen acht doubletten de gok en schreven in. De wedstrijdleiding besloot om op tijd te spelen in plaatst van tot de dertien punten. Achteraf een goede beslissing, want op een enkel spatje na bij de start van de tweede speelronde bleef het droog. Van de twaalf gespeelde partijen waren er maar twee, die binnen de 45 minuten niet tot dertien punten kwamen. Er werd dus ook snel gespeeld. Om drie uur vond de prijsuitreiking plaats en dat was ook het moment dat de hemelsluizen opentrokken. Voor de top vier was er prijs in de Valentijnsfeer.

Slechts twee equipes bleven ongeslagen en dus moest het puntensaldo de beslissing brengen. Dat gold trouwens ook voor de derde en vierde plaats.

De aanmoedigingsprijs ging naar Rinus en Gerty Meijers.

De prijswinnaars waren:

  1. Günther Jacobs/Alfonso Atanes 3 +19
  2. Harry van den Dungen/Marja de Ru 3 +15
  3. Paul Hamstra/Ton Boersma 2 +10
  4. Jeroen Stiekema/Ans Bouwmeester 2 +

 

De volgende activiteit op de accommodatie aan de Vuurlijn is op zondag 17 maart. Dan vindt het traditionele Openingstoernooi plaats, waarbij de spelvormen tête-à-tête (enkelspel), doubletten en tripletten aan bod komen. De start van dit toernooi is om 11.00 uur.

 

 

Speeldag negen was voor beide teams de eerste NPC wedstrijd van dit jaar. Team 1 moest tegen team 2 van De Gooiers uit Loosdrecht. Het was voor BUT een thuiswedstrijd en die werd in de overdekte accommodatie van OSB in Bodegraven gespeeld,

Door werkzaamheden en wintersport ontbraken vier basis spelers, waardoor er twee invallers gezocht moesten worden. Uit het spelersarsenaal van het tweede team werden Harry van de Dungen en Marja de Ru bereid gevonden in te vallen in team 1.

Het spelen tegen een tegenstander die twee klassen hoger speelt, was voor hen toch een spannende aangelegenheid. De druk was toch merkbaar. Maar ook de reguliere spelers van het team kwamen niet goed uit de verf. De equipe Ina Hoekstra/Wilma Buchner wisten toch hun twee doublettenpartijen te winnen. Helaas gingen de overig zes partijen verloren en gingen De Gooiers met een 6-2 overwinning terug naar huis.

Het tweede team speelde in Roelofarendsveen tegen De Boel de Boule 4. De thuiswedstrijd was in een 4-4 gelijkspel geëindigd, dus was men gebrand om het tenminste een partij beter te doen. Het liep echter heel anders. Dirk Mulder, een van de beste spelers in de regio was er vorig keer niet bij, maar drukte nu duidelijk een stempel op de ontmoeting waar de rest van het team in meeging. Onze equipes kwamen niet verder dan vier punten per partij. In totaal scoorden ze 33 punten tegen 104 door De Boel de Boule, die dan ook een 8-0 overwinning boekte en de aansluiting met de kop van de stand behield..

 

De volgende speelronde is op 16 februari. Team 1 speelt dan uit in Haarlem tegen Badhoevedorp 2. Team 2 speelt in Bodegraven tegen Grand Cru 3 uit Leidschendam.

Een week eerder, op 10 februari wordt op de banen aan de Vuurlijn het Valentijntoernooi voor doubletten gespeeld. Dit toernooi begint om 11.00 uur.

 

Speeldag acht luidde de periode van de returns in. Dit betekende dat het eerste team een vrije dag had en dat team twee de kans kreeg op een revanche voor de 2-6 nederlaag tegen de combinatie Hillegom 2/De Vaste Voet bij de start van de competitie.

De start was niet echt sterk. Zowel in de eerste doublettenronde (drie partijen) als in de triplettenronden (2 partijen) werd één partij gewonnen. Met een 2-3 achterstand ging het team van Boule Union Thamen de afsluitende doublettenronde in. Met driemaal winst in deze ronde zou de eindoverwinning zeker zijn. De equipes Marja de Ru/Harry van den Dungen en Hein Bloemers/Angèle Smit wonnen met goed spel hun respectievelijke partij. Daarmee was een gelijkspel in ieder geval zeker. De derde equipe bestaande uit Jelle Pekelharing/Nel Bloemers speelden minder sterk. Maar ondanks het moeizame spel kwamen zij toch op een 12-10 voorsprong, op matchpoint dus. De start van de volgende werpronde was ook goed met meteen een boule goed op punt. De tegenstander plaatste vervolgens drie boules te kort, maar die vormden een soort Chinese Muur doe de toegang tot het butje verhinderde. De tireur besloot tot een wanhoopschot om het matchpoint weg te halen en dat lukte ook. JBH/DVV lag nu met drie, dus op matchpoint. Het team van BUT ging vervolgens uit van hun plaatsende kracht. Bij het plaatsen werd er wel een punt vanaf gehaald, maar de daarop volgende schoten waren driemaal mis. Achteraf gezien was het beter geweest om direct oorlog te maken door op de drie boules van tegenstander op te ruimen met mogelijk zelfs één schot. Maar ja, achteraf kijk je een …..De speler van JBH/DVV plaatste vervolgen nog een punt bij waardoor zij de partij met 13-12 wonnen en het dus een gelijkspel werd.

De volgende speelronde is op 2 februari. Team 1 speelt dan thuis in Bodegraven tegen De Gooiers 2 uit Loosdrecht. Team 2 speelt in Roelofarendsveen tegen Boel de Boule 4.

Amstelveens Sportgala 2019

Afgelopen vrijdag is met groot succes het Amstelveens sportgala gehouden, zoals elk jaar georganiseerd door AmstelveenSport. Dit jaar zette het Keizer Karel College de deuren open voor 400 gasten waaronder de burgemeester, de gemeentesecretaris, wethouder economie en de directeur van de Rabobank Amstel en Vecht.

 

De leerlingen van het KKC profileerden zich als uiterst professionele obers, dansers en entertainers. In het atrium van het KKC zijn de gasten getrakteerd op een welkomstdrankje dat zij onder het genot van zang van Alissa van Omeren, dans van Catarina Martins en saxofoonspel van Joep Grotendorst nuttigden. Chung Do Kwan & Special Needs gaven een spetterende demonstratie Tae Kwondo. Dance Improvement opende spectaculair het hoofdprogramma door niet alleen op het podium maar door de hele zaal een indrukwekkende hiphop dans te laten zien. De avond stond onder leiding van presentator Mathijs Groenewoud.

 

Na het hoofdprogramma werden alle kampioenen en hun titels opgenoemd, terwijl zij één voor één de “show” trap af kwamen met de trofee “De trap naar succes” gemaakt door Stichting Doen.

Het gala is afgesloten met een gezellig hapje en drankje in het atrium van het KKC.

 

Tijdens het gala zijn diverse prijzen uitgereikt. Hieronder volgen de nominaties en winnaars

 

Sportvrijwilliger van het jaar 2018

Winnaars zijn geworden: Jeanne Hogerwerf (LTC Startbaan) en Giovanni Raineri (Amstelveen Heemraad), zij hebben uit handen van de burgemeester een cheque gekregen, dankzij sponsor HighQ.

 

Rabobank aanmoedigingsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs voor jong talent zijn: Michael Dijkstra (schermen), Tyler Eyk (wielrennen) en de winnaar: Inno Loeber (judo). Bij de meisjes zijn genomineerd: Milou van den Berg (atletiek), Barbara Galek-Olsthoorn (ritmische gymnastiek) en de winnaar: Jenna Telles.(karate).

 

Rabobank stimuleringsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de stimuleringsprijzen voor jong talent zijn:

Jelle Boonstra (schaatsen & wielrennen), Onno Elgersma (schaken) en de winnaar: Casper Rammeloo (honkbal). Bij de meisjes zijn genomineerd Jade Linthorst (voetbal), Annelotte Maitland (roeien) en de winnaar Isabel van den Berg (atletiek).

 

Sportvereniging van het jaar 2018

De drie genomineerde verenigingen ARC, Chung Do Kwan & Stichting Special Needs en Roda ’23 bieden allen binnen hun vereniging plaats aan iedereen ongeacht gender, geaardheid, uiterlijk of niveau. De winnaar van de titel sportvereniging van het jaar is: Chung Do Kwan & Stichting Special Needs.

 

Oeuvreprijs

Dit jaar is voor het eerst de oeuvreprijs uitgereikt. De oeuvreprijs wordt, op advies van een onafhankelijke jury onder leiding van Peter Bot, jaarlijks toegekend aan een persoon die aan meerdere van de volgende kenmerken voldoet: (Oud) topsporter, een (inter)nationale carrière, een connectie met Amstelveen, die binnen de sport verbindend is geweest, een voorbeeldfunctie voor de jeugd heeft, na  zijn of haar actieve carrière werkzaam is geweest of gebleven binnen de sport. De oeuvreprijs is vernoemd naar Peter Post. Aan de weduwe Marionne Post werd het eerste beeldje uitgereikt. De eerste winnaar van de Peter Post Oeuvreprijs is: Rolf Thung

 

Kampioenen

De kampioenen van 2018 zijn: Noëlle Roorda, Isabel van den Berg – Atletiek; Jack Holland, Jochem Manné, Sophie Li, Laila Lechkar – Badminton; Inno Loeber – Judo; Carlijn Voermans, Ilja Jansen, Marjolein de Broekert –Hockey; Vincent Kalf, Yuri Aarnoudse, Olaf Staal, Walter Kalf, Niels Krouwel – Kanovaren; Jop de Graaf – Nunchaku; Mechiel Versluis – Roeien; Michael Dijkstra, Suhayl Nawar, Rezk Nawar – Schermen; Remco de Bruin – Snelwandelen; Rolf Thung, Martin Koek – Tennis; Tessa van Kamperdijk, Hailey Sceats, Kate Sleutel, Tess van der Himst, Danae Dijkman – Turnen; Tyler Eyk, Enzo Leijnse, Tijmen van Loon, Patrick Bos – Wielrennen; Erwin Zuijdervelt, Joanne Groeneveldt, Elisa de Groot, Arnold de Rover – Zwemmen; Selena Bernard – Streetdance; Amy Dudink, Ann-Celina Lloyd-Jones, Aude Lemme, Carlijn Boonstra, Deborah Holzhaus, Elise Ganser, Fatima Ell Haddaoui Ihaddouchen, Iris Ijzerman, Jantine Gelton, Kendra Jonas, Maaike Veldhuisen, Michelle Borm, Myfanwy Griffith, Nadia Romp, Nynke van Slochteren, Rebekah Burke, Robin Zuiderhoek, Ronnie Martinez Gion, Sabrina Hass, Saskia Herrmann, Sharona Barends, Susanne Rits, Sytske de Jong, Yvette Silbernberg, Ziggy Pengelly – Rugby – ARC All Blues; Anna Nooij, Chantoya Komara, Indy Nijman, Jade de Bruin, Lara Karssen, Milou Tesfamariam, Nathalie Tesfamariam, Robin Adjei Adoh, Sofie Thiemen, Sylvia Bruinsma – Buenting Sport – Trouble; Sem van der Baan, Jayden Burke, Milo Koers, Jonathan Amirineni, Aiden Benjamin, Kristian Marinovic, Djairo de Jong, Kiron Issidorides, Mark Oosterbaan, Kiyani Lieuw Kie Song – Basketball – MBCA U12 jongens; Annefleure Snoek, Sally Salomons, Katie Harris, Meike Lubbers, Birgit Viguurs, Lot de Villeneuve, Anne van Nierop, Caroline Hazeweijer, Lotte Heerkens, Nathalie Hennis, Miranda Veringmeier, Sjoukje Minnema, Kanishka Kumar, Gwen Bloemen – Cricket – VRA Dames 1

 

Amstelveens Sportgala 2019

Afgelopen vrijdag is met groot succes het Amstelveens sportgala gehouden, zoals elk jaar georganiseerd door AmstelveenSport. Dit jaar zette het Keizer Karel College de deuren open voor 400 gasten waaronder de burgemeester, de gemeentesecretaris, wethouder economie en de directeur van de Rabobank Amstel en Vecht.

 

De leerlingen van het KKC profileerden zich als uiterst professionele obers, dansers en entertainers. In het atrium van het KKC zijn de gasten getrakteerd op een welkomstdrankje dat zij onder het genot van zang van Alissa van Omeren, dans van Catarina Martins en saxofoonspel van Joep Grotendorst nuttigden. Chung Do Kwan & Special Needs gaven een spetterende demonstratie Tae Kwondo. Dance Improvement opende spectaculair het hoofdprogramma door niet alleen op het podium maar door de hele zaal een indrukwekkende hiphop dans te laten zien. De avond stond onder leiding van presentator Mathijs Groenewoud.

 

Na het hoofdprogramma werden alle kampioenen en hun titels opgenoemd, terwijl zij één voor één de “show” trap af kwamen met de trofee “De trap naar succes” gemaakt door Stichting Doen.

Het gala is afgesloten met een gezellig hapje en drankje in het atrium van het KKC.

 

Tijdens het gala zijn diverse prijzen uitgereikt. Hieronder volgen de nominaties en winnaars

 

Sportvrijwilliger van het jaar 2018

Winnaars zijn geworden: Jeanne Hogerwerf (LTC Startbaan) en Giovanni Raineri (Amstelveen Heemraad), zij hebben uit handen van de burgemeester een cheque gekregen, dankzij sponsor HighQ.

 

Rabobank aanmoedigingsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs voor jong talent zijn: Michael Dijkstra (schermen), Tyler Eyk (wielrennen) en de winnaar: Inno Loeber (judo). Bij de meisjes zijn genomineerd: Milou van den Berg (atletiek), Barbara Galek-Olsthoorn (ritmische gymnastiek) en de winnaar: Jenna Telles.(karate).

 

Rabobank stimuleringsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de stimuleringsprijzen voor jong talent zijn:

Jelle Boonstra (schaatsen & wielrennen), Onno Elgersma (schaken) en de winnaar: Casper Rammeloo (honkbal). Bij de meisjes zijn genomineerd Jade Linthorst (voetbal), Annelotte Maitland (roeien) en de winnaar Isabel van den Berg (atletiek).

 

Sportvereniging van het jaar 2018

De drie genomineerde verenigingen ARC, Chung Do Kwan & Stichting Special Needs en Roda ’23 bieden allen binnen hun vereniging plaats aan iedereen ongeacht gender, geaardheid, uiterlijk of niveau. De winnaar van de titel sportvereniging van het jaar is: Chung Do Kwan & Stichting Special Needs.

 

Oeuvreprijs

Dit jaar is voor het eerst de oeuvreprijs uitgereikt. De oeuvreprijs wordt, op advies van een onafhankelijke jury onder leiding van Peter Bot, jaarlijks toegekend aan een persoon die aan meerdere van de volgende kenmerken voldoet: (Oud) topsporter, een (inter)nationale carrière, een connectie met Amstelveen, die binnen de sport verbindend is geweest, een voorbeeldfunctie voor de jeugd heeft, na  zijn of haar actieve carrière werkzaam is geweest of gebleven binnen de sport. De oeuvreprijs is vernoemd naar Peter Post. Aan de weduwe Marionne Post werd het eerste beeldje uitgereikt. De eerste winnaar van de Peter Post Oeuvreprijs is: Rolf Thung

 

Kampioenen

De kampioenen van 2018 zijn: Noëlle Roorda, Isabel van den Berg – Atletiek; Jack Holland, Jochem Manné, Sophie Li, Laila Lechkar – Badminton; Inno Loeber – Judo; Carlijn Voermans, Ilja Jansen, Marjolein de Broekert –Hockey; Vincent Kalf, Yuri Aarnoudse, Olaf Staal, Walter Kalf, Niels Krouwel – Kanovaren; Jop de Graaf – Nunchaku; Mechiel Versluis – Roeien; Michael Dijkstra, Suhayl Nawar, Rezk Nawar – Schermen; Remco de Bruin – Snelwandelen; Rolf Thung, Martin Koek – Tennis; Tessa van Kamperdijk, Hailey Sceats, Kate Sleutel, Tess van der Himst, Danae Dijkman – Turnen; Tyler Eyk, Enzo Leijnse, Tijmen van Loon, Patrick Bos – Wielrennen; Erwin Zuijdervelt, Joanne Groeneveldt, Elisa de Groot, Arnold de Rover – Zwemmen; Selena Bernard – Streetdance; Amy Dudink, Ann-Celina Lloyd-Jones, Aude Lemme, Carlijn Boonstra, Deborah Holzhaus, Elise Ganser, Fatima Ell Haddaoui Ihaddouchen, Iris Ijzerman, Jantine Gelton, Kendra Jonas, Maaike Veldhuisen, Michelle Borm, Myfanwy Griffith, Nadia Romp, Nynke van Slochteren, Rebekah Burke, Robin Zuiderhoek, Ronnie Martinez Gion, Sabrina Hass, Saskia Herrmann, Sharona Barends, Susanne Rits, Sytske de Jong, Yvette Silbernberg, Ziggy Pengelly – Rugby – ARC All Blues; Anna Nooij, Chantoya Komara, Indy Nijman, Jade de Bruin, Lara Karssen, Milou Tesfamariam, Nathalie Tesfamariam, Robin Adjei Adoh, Sofie Thiemen, Sylvia Bruinsma – Buenting Sport – Trouble; Sem van der Baan, Jayden Burke, Milo Koers, Jonathan Amirineni, Aiden Benjamin, Kristian Marinovic, Djairo de Jong, Kiron Issidorides, Mark Oosterbaan, Kiyani Lieuw Kie Song – Basketball – MBCA U12 jongens; Annefleure Snoek, Sally Salomons, Katie Harris, Meike Lubbers, Birgit Viguurs, Lot de Villeneuve, Anne van Nierop, Caroline Hazeweijer, Lotte Heerkens, Nathalie Hennis, Miranda Veringmeier, Sjoukje Minnema, Kanishka Kumar, Gwen Bloemen – Cricket – VRA Dames 1

 

 

Op 16 december sloot de vereniging Boule Union Thamen het jaar af met het traditionele Slottoernooi. Na afloop van het toernooi is er altijd een gezamenlijk maaltijd en de huldiging van de clubkampioenen.

De leden ontwaakten op deze dag in een witte wereld. De sneeuw maakt het spelen van een toernooi altijd tot een bijzondere gebeurtenis. Daar de stalen boules altijd warmer zijn dan de sneeuw trekken deze de sneeuw aan en tijdens het rollen zie je ze groter worden. Soms zijn gespeelde boules zelfs moeilijk te zien door de sneeuw en het fijne grind dat er aan vastplakt. Een doekje om de boules schoon en droog te wrijven is dan ook geen overbodige luxe. Met twintig deelnemers was het toernooi goed bezet en kon er met uitsluitend doubletten gespeeld worden. Om de handen niet al te koud te laten worden had de wedstrijdleider besloten om op tijd te spelen. Na 40 minuten speeltijd moest de werpronde afgemaakt worden. Bij een gelijke stand zou dan nog een extra werpronde moeten plaatsvinden. Dit deed zich echter niet voor. Van de vijftien gespeelde partijen waren er slechts vier die niet tot de dertienpunten kwamen.

De overwinning ging naar Wilma Buchner met driemaal winst en een puntensaldo van 23, Zij werd gevolgd door zoon Michiel ( 3 +15). Verder bleven ongeslagen Jannie van Kooten (3 +12) en Günther Jacobs (3 +5),

Na de voortreffelijke maaltijd waren de winnaars van de clubkampioenschappen en clubcompetities aan de beurt.

Clubkampioen tête-à-tête: Andries Petersen;

Clubkampioen doubletten: Ina Hoekstra en Henk van Rekum;

Winnaar Jokercompetitie: Ina Hoekstra;

Winnaar clubranking over alle clubtoernooien: Ina Hoekstra.

De vereniging speelt nog eenmaal dit in de Nationale Petanque Competitie en heeft dan een korte winterstop. Op 8 januari wordt er weer gebouled aan de Vuurlijn.

Fijne feestdagen en een sprankelend 2019

 

Petanque en jeu de boules zijn twee begrippen voor dezelfde activiteit. Het spel met de stalen kogels. Al ruim 30 jaar wordt deze sport in Uithoorn in verenigingsverband bedreven. Hierbij draait het niet alleen om competitie, maar vooral ook om sociaal samenzijn. Petanque kan tot op zeer hoge leeftijd  gespeeld worden. Maar ook de jeugd kan prima overweg met de boules.

Tijdens de Nationale Sportweek, 15-29 september stelt de vereniging Boule Union Thamen u, jong of oud, graag in de gelegenheid om met deze sport kennis te maken en de basistechniek te leren.

Daartoe organiseert de vereniging een drietal gratis activiteiten:

Voor de werkenden organiseren we om zaterdag 22 september een clinic met een toernooitje. Voor deelname kunt u zich melden vanaf 12.30 uur op de baan aan de Vuurlijn.

De clinic begint om 13.00 uur.

Op woensdag 26 september organiseren we een clinic tijdens koffietijd, aanvang 10.00 uur.

Onder genot van een kopje koffie/thee worden de beginselen van de sport door een bevoegd trainer uitgelegd. Daarna gaan we samen buiten op de boulebaan enkele basistechnieken oefenen en tot slot een partijtje spelen. Al met al zal dit ongeveer anderhalf uur duren. De clinic vindt plaats op de accommodatie van HSV Thamen/Boule Union Thamen, Vuurlijn 24, 1424 NR De Kwakel. De vereniging beschikt over voldoende boules voor de deelnemers.

Kosten? Geen. Petanque/jeu de boules is een laagdrempelige sport en de contributie is minder dan € 40,00 per jaar.

Ook de jeugd komt aan bod.

Op woensdag 26 september houden we ook een jeugdclinic om 14.00 uur op de baan aan de Vuurlijn. Het oefenen van de techniek gaat dan in spelvorm en ook hier sluiten we af met een klein toernooitje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van Rekum, 06-12390091