Laatste editie
Twitter

Amstelveen, 20 oktober 2020

Op 19 oktober vond de eerste aandeelhoudersvergadering van de gemeente Amstelveen en AmstelveenSport plaats. In 2019 is de rechtsvorm van AmstelveenSport omgezet van stichting naar BV. De aandeelhoudersvergadering vloeit voort uit deze omzetting. In het bijzijn van wethouder financiën Herbert Raat en wethouder sport Rob Ellermeijer werd de jaarrekening 2019 van AmstelveenSport vastgesteld. Daarnaast werden André Timmerman, Marjan Olfers en Frank van Rooijen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen en tevens werd de begroting 2021 goedgekeurd.

“Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere op de klantgerichte programmering hebben geleid tot een mooi positief resultaat”, zegt directeur AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. “2019 stond daarnaast in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit. We gebruiken de uitslagen van deze onderzoeken in ons strategisch beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.”

2019 was voor AmstelveenSport een jaar dat sportief en financieel succesvol was. Dit is te zien en te beleven in het digitale jaarverslag dat sinds gisteren op de website van AmstelveenSport te vinden is. Heleen van Ketwich Verschuur: “Sportbeoefening is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het leven. Er wordt niet alleen gesport om fit en vitaal te blijven, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. In ons jaarverslag komt de meerwaarde van sport duidelijk naar voren”.

Het jaarverslag 2019 van AmstelveenSport is te vinden op www.jaarverslag2019.amstelveensport.nl en voor iedereen toegankelijk.

Uitnodiging start- en inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord Amstelveen

 

Eerder dit jaar is door drie sportverenigingen, AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen de intentieverklaring voor het sportakkoord getekend. Hierdoor heeft de gemeente subsidie gekregen voor het aanstellen van een sportformateur. In Amstelveen zijn wij (Joris van Soerland en Martine Willemstein) sinds kort als sportformateur actief. Op dinsdag 29 oktober komen wij graag in gesprek met u (sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente) tijdens een brede start- en inspiratiebijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig. Allereerst gaat het om het informeren over het Lokaal Sportakkoord. Wat is dat? Hoe verhoudt het Lokaal Sportakkoord zich met het Nationaal Sportakkoord? Waarom gaan we daar in Amstelveen mee aan de slag? Welk doel dient het Lokaal Sportakkoord? Daarnaast wordt u op verschillende wijze geïnspireerd om na te denken over toekomstige samenwerkingen die de kracht van het maatschappelijk veld kunnen vergroten, onder andere door slim te verbinden met en gebruik te maken van de lokale sport- en beweegaanbieders.

 

Wilt u meepraten over of bijdragen aan een krachtiger maatschappelijk veld waarin we Amstelveense inwoners, middels sport en bewegen, meer in hun kracht zetten, betrekken bij de samenleving en meer actief laten zijn? Hoe kunt u, samen met andere organisaties binnen en rondom Amstelveen, zorgen voor vitale en betrokken inwoners? Heeft u ideeën om een specifieke doelgroep actief te laten bewegen of sporten, maar lukt het maar niet om deze doelgroep te bereiken of op uw locatie te krijgen? Al dit soort ideeën en vragen gaan we in kaart te brengen om vervolgens middels slimme verbindingen, gebruik makend van elkanders capaciteiten en faciliteiten, te kijken of we door samen te werken uw idee wel kunnen laten slagen. Al dit soort samenwerkingsafspraken willen we opnemen in een Lokaal Sportakkoord.

 

Op dinsdag 29 oktober wordt in dat kader een start- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

 

Inspiratiebijeenkomst

dinsdag 29 oktober 2019

Tijd: 17:00 – 22:00 uur (er wordt gezorgd voor een kleine maaltijd)

Locatie: Amstelveen College

Adres: Sportlaan 27

 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl. Vermeldt u in de e-mail ‘Ik kom naar de inspiratiebijeenkomst Lokaal Sportakkoord’, uw naam en telefoonnummer. U kunt meerdere personen (het liefst met telefoonnummer en e-mailadres) aanmelden in één e-mail. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de informatievoorziening over het Sportakkoord.

 

Uw bijdrage is belangrijk! Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar. Het initiatief om tot een Lokaal Sportakkoord te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om tot breed gedragen samenwerkingsafspraken te komen. Het Lokaal Sportakkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders , culturele aanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners.  Zorg dat u erbij bent!

 

Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft uiterlijk voor 22 oktober aan. Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag even van tevoren. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat ook dat aan ons weten door een e-mail te sturen naar martine.willemstein@bmc.nl of j.vansoerland@amstelveensport.nl.

 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het verloop van de bijeenkomst.

 

 

Met sportieve groet,

 

 

 

Martine Willemstein / Joris van Soerland

Sportformateurs Amstelveen

 

Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)

 

Fitness for the mind. Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk worden gezet. Ook is het een zeer sociale denksport. Voor een robbertje bridge zijn vier personen nodig. Je speelt het spel met een ‘partner’ en elk spel duurt ongeveer acht minuten. Omdat je steeds tegen andere paren speelt, ontmoet je al kaartend veel verschillende mensen.

 

Bridgeclub Nieuwer Amstel is een van de grootste bridgeclubs van Amstelveen. Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in competitieverband. Leden zijn altijd welkom en mogen de eerste paar keer gratis meespelen, “om sfeer te proeven”.

 

Zomerbridge

Gedurende de zomermaanden organiseert BCNA zomerbridge. Van half juni tot half augustus is er elke dinsdagavond gelegenheid om gezellig een kaartje te leggen.

De locatie is het MOC gebouw aan de Lindenlaan 75 te Amstelveen.

 

Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, waaronder een aparte lijn voor beginners. Speelt u  nog niet zo lang en vindt u het wellicht een beetje eng om tegen anderen te spelen, schroom dan niet om u aan te melden voor de zomerdrives “beginnerslijn”. Door vaak te spelen gaat uw spelniveau omhoog en uw angst naar beneden.

 

De kosten voor de zomerdrives bedragen € 3 per persoon per avond. Elke avond zijn er in iedere lijn een paar prijzen te winnen, waaronder een flesje Ketel1 gesponsord door Nolet Distillery.

 

De zomerdrives beginnen om 19:45, en aanmelden kan aan de zaal vanaf 19:15 (neem wel uw bondsnummer mee).

Soms kan het erg druk zijn en om dan zeker te weten dat er nog een plaatsje is kunt u ook vooraf aanmelden:

– via email naar h.j.duursma@casema.nl, vermeld daarbij uw beider naam en bondsnummer(s);

– of via de website van BCNA (www.nbbclubsites.nl/club/1031; zie Agenda – Zomerdrive).

 

BCNA is aangesloten bij de NBB, de Nederlandse Bridge Bond, en daarom worden er automatisch ook meesterpunten toegekend. Bij aanmelding wordt verzocht het NBB-nummer van beide spelers te vermelden, zodat de meesterpunten kunnen worden bijgeschreven.

 

In de omgeving van het MOC gebouw is voldoende (gratis) parkeergelegenheid te vinden.

 

Wij zien u graag op een van de zomeravonden bij BCNA in Amstelveen.

 

Nieuwe cursus bridge voor beginners

Heeft u altijd al willen leren bridgen, maar kwam het er steeds niet van? Dan is hier uw kans!!! Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA) organiseert een bridgecursus voor beginners. Zelfs voor hen die nog nooit een speelkaart in de hand hebben gehad.

 

De cursus start in september, onder leiding van Henk Duursma, met een wekelijkse frequentie van ca. 30 lessen van 20.00 tot ca. 23.00 uur. De cursus eindigt eind mei. De cursus is zeer uitgebreid en wanneer deze is doorlopen bent u in staat om op een bridgeclub te gaan spelen. BCNA biedt hiervoor extra mogelijkheden (ook voor niet cursisten) op de maandagavond, in een aparte lijn.

 

De locatie is het MOC gebouw aan de Lindenlaan 75 te Amstelveen

 

Kosten voor de hele cursus: € 100,=

 

Voor meer informatie en/of aanmelding:

h.j.duursma@casema.nl (of per telefoon: 020 6472613)

We wisten het misschien nog niet, maar als bridgers zijn wij kantlijnsporters. Een ‘kantlijnsporter’ is volgens Van Dale ‘iemand die een sport beoefent waarvoor het publiek en de media doorgaans weinig aandacht hebben en waarover in de kranten hooguit kleine berichten verschijnen’. Helaas voldoet bridge aan die definitie, zeker nu kranten hun wekelijkse bridgerubrieken afschaffen.

 

Maar, bridge is meer dan gewoon een spel, het is een fantastische denksport! Een sport die je speelt en deelt met elkaar. Je kunt het spelen in een team, op een club, op een zondagmiddag met vrienden of individueel online. Bridge kan altijd en overal en verveelt nooit. Bridge is daarnaast een sport die hersenen fit en actief houdt, belangrijk voor jong en oud. Bridge is veelzijdig.

 

Bridge en jeugd

Bridge wordt vaak gezien als een sport voor ouderen, maar eigenlijk zouden meer kinderen moeten leren bridgen. Want door te bridgen ontwikkelen kinderen vanzelf belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, rekenen, planning en strategie.

 

Veel mensen beginnen helaas pas met bridgen als ze stoppen met werken. Maar dan ben je eigenlijk te laat om nog goed te leren bridgen. Het is alsof je op je veertigste begint met voetballen. Dan kun je een leuk balletje trappen, maar ga je ook niet meer voor het Nederlands elftal spelen. Als je jong bent dan kun je nou eenmaal een heleboel dingen makkelijker aanleren. Naarmate je ouder wordt, wordt dat moeilijker. Het onder de knie krijgen van de basis kost dan veel meer energie. Dat neemt niet weg dat je er nog wel een heleboel plezier aan kunt beleven. Als je begint met bridgen dan moet je het dus echt doen voor het plezier en de sociale contacten.

 

Wie eenmaal kan bridgen heeft daar bovendien de rest van zijn leven wat aan. Er opent zich een nieuwe wereld. Overal ter wereld kun je voortaan terecht om te bridgen, waarbij je snel en gemakkelijk nieuwe vrienden maakt!

 

Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)

Bridgeclub Nieuwer Amstel is een van de grootste bridgeclubs van Amstelveen. Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in competitieverband. Daarnaast speelt BCNA met 2 teams in het District Amsterdam.

Leden zijn altijd welkom en mogen de eerste paar keer gratis meespelen, “om sfeer te proeven”.

 

De speellocatie is in het MOC-gebouw aan de Lindenlaan in Amstelveen. Er wordt gespeeld op van 19.45 tot 23.00 uur, en per avond spelen wij 24 spellen verdeeld over 6 tafels.

Niet onbelangrijk, de zevende tafel is de bar waar nog even gezellig nagekaart kan worden en waar het regent van de goede raadgevingen!

 

Mocht u meer willen weten over BCNA of contact op willen nemen, bezoek dan de website op www.nbbclubsites.nl/clubs/1031.

 

Amstelveens Sportgala 2019

Afgelopen vrijdag is met groot succes het Amstelveens sportgala gehouden, zoals elk jaar georganiseerd door AmstelveenSport. Dit jaar zette het Keizer Karel College de deuren open voor 400 gasten waaronder de burgemeester, de gemeentesecretaris, wethouder economie en de directeur van de Rabobank Amstel en Vecht.

 

De leerlingen van het KKC profileerden zich als uiterst professionele obers, dansers en entertainers. In het atrium van het KKC zijn de gasten getrakteerd op een welkomstdrankje dat zij onder het genot van zang van Alissa van Omeren, dans van Catarina Martins en saxofoonspel van Joep Grotendorst nuttigden. Chung Do Kwan & Special Needs gaven een spetterende demonstratie Tae Kwondo. Dance Improvement opende spectaculair het hoofdprogramma door niet alleen op het podium maar door de hele zaal een indrukwekkende hiphop dans te laten zien. De avond stond onder leiding van presentator Mathijs Groenewoud.

 

Na het hoofdprogramma werden alle kampioenen en hun titels opgenoemd, terwijl zij één voor één de “show” trap af kwamen met de trofee “De trap naar succes” gemaakt door Stichting Doen.

Het gala is afgesloten met een gezellig hapje en drankje in het atrium van het KKC.

 

Tijdens het gala zijn diverse prijzen uitgereikt. Hieronder volgen de nominaties en winnaars

 

Sportvrijwilliger van het jaar 2018

Winnaars zijn geworden: Jeanne Hogerwerf (LTC Startbaan) en Giovanni Raineri (Amstelveen Heemraad), zij hebben uit handen van de burgemeester een cheque gekregen, dankzij sponsor HighQ.

 

Rabobank aanmoedigingsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs voor jong talent zijn: Michael Dijkstra (schermen), Tyler Eyk (wielrennen) en de winnaar: Inno Loeber (judo). Bij de meisjes zijn genomineerd: Milou van den Berg (atletiek), Barbara Galek-Olsthoorn (ritmische gymnastiek) en de winnaar: Jenna Telles.(karate).

 

Rabobank stimuleringsprijzen voor jong talent

De genomineerden voor de stimuleringsprijzen voor jong talent zijn:

Jelle Boonstra (schaatsen & wielrennen), Onno Elgersma (schaken) en de winnaar: Casper Rammeloo (honkbal). Bij de meisjes zijn genomineerd Jade Linthorst (voetbal), Annelotte Maitland (roeien) en de winnaar Isabel van den Berg (atletiek).

 

Sportvereniging van het jaar 2018

De drie genomineerde verenigingen ARC, Chung Do Kwan & Stichting Special Needs en Roda ’23 bieden allen binnen hun vereniging plaats aan iedereen ongeacht gender, geaardheid, uiterlijk of niveau. De winnaar van de titel sportvereniging van het jaar is: Chung Do Kwan & Stichting Special Needs.

 

Oeuvreprijs

Dit jaar is voor het eerst de oeuvreprijs uitgereikt. De oeuvreprijs wordt, op advies van een onafhankelijke jury onder leiding van Peter Bot, jaarlijks toegekend aan een persoon die aan meerdere van de volgende kenmerken voldoet: (Oud) topsporter, een (inter)nationale carrière, een connectie met Amstelveen, die binnen de sport verbindend is geweest, een voorbeeldfunctie voor de jeugd heeft, na  zijn of haar actieve carrière werkzaam is geweest of gebleven binnen de sport. De oeuvreprijs is vernoemd naar Peter Post. Aan de weduwe Marionne Post werd het eerste beeldje uitgereikt. De eerste winnaar van de Peter Post Oeuvreprijs is: Rolf Thung

 

Kampioenen

De kampioenen van 2018 zijn: Noëlle Roorda, Isabel van den Berg – Atletiek; Jack Holland, Jochem Manné, Sophie Li, Laila Lechkar – Badminton; Inno Loeber – Judo; Carlijn Voermans, Ilja Jansen, Marjolein de Broekert –Hockey; Vincent Kalf, Yuri Aarnoudse, Olaf Staal, Walter Kalf, Niels Krouwel – Kanovaren; Jop de Graaf – Nunchaku; Mechiel Versluis – Roeien; Michael Dijkstra, Suhayl Nawar, Rezk Nawar – Schermen; Remco de Bruin – Snelwandelen; Rolf Thung, Martin Koek – Tennis; Tessa van Kamperdijk, Hailey Sceats, Kate Sleutel, Tess van der Himst, Danae Dijkman – Turnen; Tyler Eyk, Enzo Leijnse, Tijmen van Loon, Patrick Bos – Wielrennen; Erwin Zuijdervelt, Joanne Groeneveldt, Elisa de Groot, Arnold de Rover – Zwemmen; Selena Bernard – Streetdance; Amy Dudink, Ann-Celina Lloyd-Jones, Aude Lemme, Carlijn Boonstra, Deborah Holzhaus, Elise Ganser, Fatima Ell Haddaoui Ihaddouchen, Iris Ijzerman, Jantine Gelton, Kendra Jonas, Maaike Veldhuisen, Michelle Borm, Myfanwy Griffith, Nadia Romp, Nynke van Slochteren, Rebekah Burke, Robin Zuiderhoek, Ronnie Martinez Gion, Sabrina Hass, Saskia Herrmann, Sharona Barends, Susanne Rits, Sytske de Jong, Yvette Silbernberg, Ziggy Pengelly – Rugby – ARC All Blues; Anna Nooij, Chantoya Komara, Indy Nijman, Jade de Bruin, Lara Karssen, Milou Tesfamariam, Nathalie Tesfamariam, Robin Adjei Adoh, Sofie Thiemen, Sylvia Bruinsma – Buenting Sport – Trouble; Sem van der Baan, Jayden Burke, Milo Koers, Jonathan Amirineni, Aiden Benjamin, Kristian Marinovic, Djairo de Jong, Kiron Issidorides, Mark Oosterbaan, Kiyani Lieuw Kie Song – Basketball – MBCA U12 jongens; Annefleure Snoek, Sally Salomons, Katie Harris, Meike Lubbers, Birgit Viguurs, Lot de Villeneuve, Anne van Nierop, Caroline Hazeweijer, Lotte Heerkens, Nathalie Hennis, Miranda Veringmeier, Sjoukje Minnema, Kanishka Kumar, Gwen Bloemen – Cricket – VRA Dames 1

 

Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)

Fitness for the mind. Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk worden gezet. Ook is het een zeer sociale denksport. Voor een robbertje bridge zijn vier personen nodig. Je speelt het spel met een ‘partner’ en elk spel duurt ongeveer acht minuten. Omdat je steeds tegen andere paren speelt, ontmoet je al kaartend veel verschillende mensen.

Bridgeclub Nieuwer Amstel is een van de grootste bridgeclubs van Amstelveen. Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in competitieverband. Leden zijn altijd welkom en mogen de eerste paar keer gratis meespelen, “om sfeer te proeven”.

Zomerbridge

Gedurende de zomermaanden organiseert BCNA zomerbridge. Van 18 juni tot en met 27 augustus is er gedurende 11 weken elke maandagavond gelegenheid om gezellig een kaartje te leggen.

De locatie is het MOC gebouw aan de Lindenlaan 75 te Amstelveen.

Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, waaronder een aparte lijn voor beginners. Speelt u  nog niet zo lang en vindt u het wellicht een beetje eng om tegen anderen te spelen, schroom dan niet om u aan te melden voor de zomerdrives “beginnerslijn”. Door vaak te spelen gaat uw spelniveau omhoog en uw angst naar beneden.

De kosten voor de zomerdrives bedragen € 3 per persoon per avond. Elke avond zijn er in iedere lijn een paar prijzen te winnen, waaronder een flesje Ketel1 gesponsord door Nolet Distillery.

De zomerdrives beginnen om 19:45, en aanmelden kan aan de zaal vanaf 19:15 (neem uw bondsnummer mee).

Soms kan het erg druk zijn en om dan zeker te weten dat er nog een plaatsje is kunt u ook vooraf aanmelden:

– via email naar h.j.duursma@casema.nl, vermeld daarbij uw beider naam en bondsnummer(s);

– of via de website van BCNA (www.nbbclubsites.nl/club/1031; zie Agenda – Zomerdrive).

BCNA is aangesloten bij de NBB, de Nederlandse Bridge Bond, en daarom worden er automatisch ook meesterpunten toegekend. Bij aanmelding wordt verzocht het NBB-nummer van beide spelers te vermelden, zodat de meesterpunten kunnen worden bijgeschreven. In de omgeving van het MOC gebouw is voldoende (gratis) parkeergelegenheid te vinden.

Wij zien u graag op een van de zomeravonden bij BCNA in Amstelveen.

Nieuwe cursus bridge voor beginners

Heeft u altijd al willen leren bridgen, maar kwam het er steeds niet van? Dan is hier uw kans!!! Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA) organiseert een bridgecursus voor beginners. Zelfs voor hen die nog nooit een speelkaart in de hand hebben gehad.

De cursus start in september 2018, onder leiding van Henk Duursma, met een wekelijkse frequentie van ca. 25 lessen van 20.00 tot ca. 23.00 uur. De cursus eindigt eind mei 2019.

De locatie is het MOC gebouw aan de Lindenlaan 75 te Amstelveen

Kosten voor de hele cursus: € 65,=

Voor meer informatie en/of aanmelding:

h.j.duursma@casema.nl (of per telefoon: 020 6472613)