Laatste editie
Twitter

Amstelveen 10 december – Met uitstekende voorzieningen en een 5% hogere sportparticipatie doet Amstelveen het landelijk gezien goed. Een recent onderzoek van VWS laat zien dat Amstelveen dit ook nog eens tegen aanmerkelijk lagere kosten doet.

Het Mulier instituut heeft in opdracht van het VWS-ministerie recentelijk een landelijk benchmark onderzoek verricht naar de kosten van sport in Nederlandse gemeenten. De cijfers van Amstelveen steken hier bijzonder gunstig tegen af. Waar de gemiddelde kosten per inwoner 67 euro bedragen (voor vergelijkbare gemeenten zelfs 70 euro), zijn deze met 54 euro voor Amstelveen 19% lager. Landelijk wordt in de begroting 2.8% aan sport uitgegeven tegen 2.5% in Amstelveen. Efficiency in de uitvoering en een goede bezetting van accommodaties spelen een belangrijke rol: de baten/lastenverhouding is in Amstelveen 50% tegen landelijk 23%.

Directeur Sportbedrijf Dave Offenbach: “De resultaten verrassen ons niet, een eerdere interne benchmark wees reeds in deze richting. Met de overdracht van de buitensport aan het Sportbedrijf en een beoogde verdere verzakelijking in de relatie zijn we daarnaast goed op weg om ook in de komende jaren in de top mee te draaien. Met onze betrokken medewerkers, een open relatie naar het college en een unaniem goedgekeurde Sportnota geven ons vertrouwen naar de toekomst. Overigens zien we wel nog een aantal uitdagingen, zeker in relatie tot de ombuigingen. We willen alle klanten tevreden houden en onze maatschappelijke bijdrage blijven leveren”.