Laatste editie
Twitter

Op 19 november jongstleden ontvingen wij van de Gemeente Woerden het verzoek of wij een speciaal sportaanbod wilden maken namens de Wereldgehandicaptendag voor de doelgroep kinderen met een beperking. Een speciaal aanbod ter gelegenheid van de UN – Internationale Day Of Persons With Disabilities. Aikido Groene Hart heeft sinds 2013 een speciale groep Aangepast sporten op de vrijdagavond in Woerden. Het is een bijzondere doelgroep met van alles door elkaar: ADHD, PDDNOS, leerproblemen, motorische achterstand, autisme, concentratie problemen et cetera. Het gaat om een groep kinderen die in de reguliere sporten niet goed meekomt. Bij ons krijgen ze geen stempel, geen vooroordelen, maar zijn ze gewoon aikidoka’s die lekker fysiek en sportief met elkaar aan het werk gaan. Centraal in deze lessen staan de elementen bewegen, motoriek en weerbaarheid. Er zijn in deze groep meerdere leraren aanwezig om te helpen. De instroom leeftijd is vanaf tien jaar.

Wereld gehandicaptendag (nov 2015)

Sinds 2008 organiseert Stichting Gdag in Nederland de Wereld Gehandicapten Dag. Dat begon ooit met één activiteit in een zwembad in Rotterdam en vervolgens met steeds meer andere organisaties, burgers, ondernemers, politici, verenigingen… Op donderdag drie december wordt er tevens een Nationaal debat gehouden met de vier thema’s: Succesvol gehandicaptenbeleid; Zelfstandigheid gehandicapten; Toegankelijke steden en Integratie als grondrecht. Tijdens het debat vinden er gesprekken plaats met ervaringsdeskundigen, specialisten, wetenschappers, politici, burgers en VIP’s. Hoofdsponsor van het evenement is dit jaar de Gemeente Leiden. Met de Wereld Gehandicapten dag wordt er zowel nationaal als regionaal aandacht gevraagd voor mensen met een beperking. Verspreid over het land worden er kleine regionale evenementen georganiseerd onder de vlag van de Wereld Gehandicaptendag voor mensen met een beperking zoals: Museum bezoek, Sport en Bewegen, Werkgelegenheid, Winkelen, Uitgaan en nog veel meer.

Inmiddels hebben meer dan tachtig instellingen, burgers, verenigingen, bedrijven, organisaties zich aangemeld met een evenement, waaronder Aikido Groene Hart. Om deel te nemen, kan men zich inschrijven op de website van de Wereldgehandicaptendag of via de website van onze vereniging. Wij organiseren op vrijdag 11 december van 18:00-19:00 uur een speciale les voor de doelgroep Aangepaste sporters met de mogelijkheid om eens te komen kijken of nog veel leuker: zelf eens mee te doen. Er wordt die les ook gezorgd voor een hapje en een drankje voor de kinderen. Kortom als je de ander graag beter wilt leren kennen, organiseren wij deze speciale dag waarop je anderen kunt ontmoeten. Mocht je iemand kennen die dit mogelijk interessant vindt om eens een aikido les mee te maken bij ons in de dojo, stuur hem of haar dan gerust door naar ons. Wij zouden het heel leuk vinden als je eens bij ons langskomt om eens kennis te maken met aikido.

Zie voor meer informatie de wereldgehandicaptenkrant, achtste editie 2015. 

 

Meer informatie

Voor vragen over dit bericht kan contact worden opgenomen met Peter van Lier van Aikido Groene Hart (info@aikidogroenehart.nl).