Laatste editie
Twitter

Zaterdag 1 juni was het zo ver, de tweede gezamenlijke bijeenkomst van het Europese samenwerkingsverband SkillAi vond plaats in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In het kader van het Erasmus+ sportprogramma hadden de drie deelnemende landen van het tweejarige project zich verzameld in de deelgemeente Zuglo. De organisatie was dit keer in de handen van Hongaarse Mushinkai Aikido Association en werd bijgewoond door onder andere, de burgemeester, de EU-commissaris Tibor Navracsics en de Japanse  ambassadeur Sato Kuni. Het doel van het internationale programma SkillAi is het uitroeien van geweld en agressie binnen scholen. Drie landen, Slovenië, Hongarije en Nederland, nemen deel aan het tweejarenprogramma waarin zij door middel van het verzamelen en delen van ervaringen, lesplannen, oefeningen en tools, een handleiding schrijven. Deze zullen in een later stadium van het project, een richtlijn vormen welke in heel Europa op basis-en middelbare scholen gebruikt kan worden om pestgedrag, agressie en geweld tegen te gaan. Vanuit de Nederlandse deelname waren Christiaan Kuilman en Jørgen Schildkamp namens Dutch Aikikai Foundation vanuit Aikido Groene Hart aanwezig. Tijdens het officiële ochtendprogramma gaven zij, in samenwerking met de andere deelnemende landen onder andere een les aan lokale middelbare school kinderen en een demo voor de genodigden van de aanwezige leraren.

De Taiso verzorgd door de Hongaarse deelnemers, begon met zowel voorwaarts als achterwaarts rollen, rustig aan want de deelnemende scholieren hadden pas tien weken aikido ervaring. Er was in het bijzonder aandacht voor het contact houden met je partner, een essentieel onderdeel van Aikido en een mooie speerpunt voor dit project! De Sloveense delegatie wat meer naar de basishoudingen en pakkingen en hierbij werd mede de basis gelegd voor de Nederlandse input. De leraren van Aikido Groene Hart gingen verder met een spel waar bij de één de ander tegen het voorhoofd moest tikken en de ander moest verdedigen door van binnen naar buiten de hand weg te duwen. Een oefening die we tijdens de kinderlessen bij de vereniging vaak doen. Deze oefening vraagt van beiden partijen samenwerking, vertrouwen, beheersing, moed en discipline. Aspecten goed om integreren in dit project tegen pestgedrag. Hierna volgt een oefening waarbij de ene leerling achter de andere staat en de voorste leerling door de ander aan de schouders naar achter getrokken word en er een achterwaartse rol gemaakt moet worden. In het begin best even spannend voor iedereen maar na een paar keer gaat het een stuk beter. Door de input van alle leraren waren nu alle ingrediënten aanwezig voor deze techniek, waarna de leerlingen gretig aan de slag gingen.

De Hongaarse leraren volgden met een oefening van drie personen waarbij het scenario was dat je als tweetal wordt aangevallen. Het ‘slachtoffer’ was in deze oefening passief de ander moest met een interventie, de diegene beschermen en een van de geleerde technieken toepassen. Deze oefening leert leerlingen dat zij ook als omstander een belangrijke rol hebben in het tegengaan van pestgedrag. Na de afsluitende demonstratie volgen de interviews met de gasten en een lunch. Commissaris Tibor Navracsics benadrukte het belang van Erasmus + Programma’s en de behoefte aan internationale toenadering. De Japanse ambassadeur Sato Kuni: “School geweld is geen Europese uitvinding, in het Verre Oosten  is dit probleem ook aanwezig”. De ambassadeur geeft aan dat ze het prachtig vindt hoe de martiale nalatenschap van haar land bijdraagt aan een project met vreedzame doelen. Burgemeester Gergely Polgármester: “School misbruik is een steeds algemener fenomeen, hoewel onderwijsinstellingen zijn uitgesloten van de bevoegdheden van gemeenten, zijn wij van mening dat het lot en de problemen van de kinderen onze verantwoordelijkheid blijven. Onder andere het bemoedigen en gebruiken van Aikido-achtige oplossingen in de strijd tegen schoolgeweld en agressie”. Na alle plechtigheden volgde een vergadering waarin de koers werd uitgezet voor het resterende anderhalf jaar van het SkillAi Project.

Er werd afgesloten met een informeel diner waarbij  ideeën en ervaringen werden uitgewisseld. De volgende bijeenkomst staat gepland over een halfjaar in Ljubljana en in juni 2020 nog een in Amsterdam.